Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

 

 ZUM_logo_naujas 1

Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai 2016

 

 

LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija vykdydama Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje numatytas Lietuvos ekonominės, socialinės ir aplinkos apsaugos bei kitų sričių politikos gaires iki 2020 m., LR Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) užsakymu, kasmet vykdo agrocheminio tyrimo darbus įvairiuose šalies dirvožemiuose, su tikslu nustatyti dirvožemio monitoringo – agrocheminių savybių kaitos tyrimus, kuriais remiantis ir panaudojus ankstesnių tyrimų duomenis, būtų galima sudaryti prognozavimo būdu, skaitmeninius agrocheminių savybių žemėlapius, būtinus žemės našumo vertinimui, diferencijuotam tręšimui ir kalkinimui, atsižvelgiant ne tik į augalų poreikius, bet ir į dirvožemio savybes.

 

Remiantis Žemės ūkio ministerijos sutartimi  Nr. 8P–16–048 (redakcija 2016 m. spalio mėn. 13 d. Nr. 8P–16–186) Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojai 2016 m.:

  • Vykdė dirvožemio agrocheminių savybių (pH, judriųjų fosforo ir kalio, mineralinio azoto ir mineralinės sieros) stebėseną. Gautus agrocheminių tyrimų rezultatus apibendrino, išanalizavo jų kaitos tendencijas ir įvedė į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę, sudarė dirvožemio rūgštumo, laukų su panašiomis dirvožemio savybėmis (judriųjų P2O5 ir K2O) žemėlapius.
  • Parengė mokslinę ataskaitą – Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai 2016
  • Parengė straipsnį tema – Mineralinio azoto stebėsena dirvožemyje 2016 m. rudenį, ir prognozės, kiek augalams jo liks iki pavasario, planuojant pirmuosius pavasarinius tręšimus.