Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

 

LMokslu_Akademija_smallietuvos mokslų akademijos konkursai

Lietuvos mokslų akademija skelbia jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą ir skiria 10 premijų pagal vertinimo rezultatus šiose mokslų srityse: Humanitarinių ir socialinių mokslų; Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų; Biologijos, medicinos ir geomokslų; Žemės ūkio ir miškų mokslų; Technikos mokslų.

 

Konkurse turi teisę dalyvauti atskiri tyrėjai, doktorantai arba jų grupės (ne daugiau kaip 3 asmenys).
Konkurse dalyvaujantys jaunieji mokslininkai daktaro mokslo laipsnį turi būti įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos). Jei konkursinis darbas atliktas kartu su vyresniais kolegomis, tai šių indėlis neturi viršyti 50 proc.
Geriausius darbus premijoms siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų tarybos, institutų mokslo tarybos.
Konkurso nugalėtojams įteikiami laureato diplomai ir piniginės premijos. 

 

Skaitmeninti darbai ir autorių dokumentai teikiami šiame puslapyje 2017 m. lapkričio 20 d. – gruodžio 20 d.

 

Konkurso dalyviai turi užpildyti elektroninę paraišką ir prisegti žemiau išvardytus dokumentus PDF formatu (laukelyje „PRISEGTI KONKURSUI TEIKIAMUS DOKUMENTUS“):
- mokslinį darbą – publikaciją (-as), rankraštį (-čius) – atitinkantį pavidalo reikalavimus (1 priedas); 
- aukštosios mokyklos fakulteto tarybos, instituto mokslo tarybos posėdžio protokolo išrašą su mokslinio darbo ir autoriaus (-ių) kūrybinio indėlio įvertinimais (2 priedas).
- žinių apie autorių anketą (3 priedas); 
- konkursui teikiamų mokslinių darbų sąrašą (4 priedas). 

 

Konkurso nuostatus ir 1–4 priedus rasite http://www.lma.lt/jaunuju-mokslininku-ir-doktorantu-konkurso-nuostatai

 

Paraiškos teikimas adresu http://www.lma.lt/Paraiskos/jaunuju-mokslininku-ir-doktorantu-geriausiu-moksliniu-darbu-konkursas 

 

Informacija teikiama: tel. (8 5) 262 3704, mob. tel. 8 608 1788