Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

 

ZUM_logo_naujas 1Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai 2020

LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija vykdydama Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje numatytas Lietuvos ekonominės, socialinės ir aplinkos apsaugos bei kitų sričių politikos gaires iki 2020 m., LR Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) užsakymu, kasmet vykdo agrocheminio tyrimo darbus įvairiuose šalies dirvožemiuose, su tikslu nustatyti dirvožemio monitoringo – agrocheminių savybių kaitos tyrimus, kuriais remiantis ir panaudojus ankstesnių tyrimų duomenis, būtų galima sudaryti prognozavimo būdu, skaitmeninius agrocheminių savybių žemėlapius, būtinus žemės našumo vertinimui, diferencijuotam tręšimui ir kalkinimui, atsižvelgiant ne tik į augalų poreikius, bet ir į dirvožemio savybes.

 

Remiantis Žemės ūkio ministerijos sutartimi Nr. 8P–20–025 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojai 2020 metai:

  • Vykdė dirvožemio agrocheminių savybių (pH, judriųjų fosforo ir kalio, mineralinio azoto bei mineralinės sieros, humuso, judriųjų aliuminio, kalcio ir magnio, judriųjų mikroelementų (B, Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, Co), sunkiųjų metalų (Cd, Cr, Ni, Pb, As) ir mainų katijonų (Ca2+, Mg+2, K+, Na+)) stebėseną. Gautus agrocheminių tyrimų rezultatus apibendrino, išanalizavo jų kaitos tendencijas ir įvedė į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę, sudarė dirvožemio rūgštumo, laukų su panašiomis dirvožemio savybėmis (judriųjų P2O5 ir K2O) žemėlapius.
  • Parengė mokslinę ataskaitą – Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių stebėjimo tyrimai 2020″.
  • Parengė pranešimus ( informacinius straipsnius) temomis: „Dirvožemyje mineralinio azoto ir sieros atsargos 2020 metų pavasarį”  ir „Mineralinio azoto atsargos dirvožemyje šių metų rudenį“.