Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

 

ZUM_logo_naujas-1 Dirvožemio agrocheminių savybių stebėjimo tyrimai 2022-2023 m.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų laboratorija (LAMMC ŽI), Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos (LR ŽŪM) užsakymu, kasmet vykdo agrocheminio tyrimo darbus įvairiuose šalies dirvožemiuose, su tikslu atlikti dirvožemio stebėsenos – agrocheminių savybių kaitos tyrimus, kuriais remiantis ir panaudojus ankstesnių tyrimų duomenis, būtų galima sudaryti prognozavimo būdu skaitmeninius agrocheminių savybių žemėlapius, būtinus žemės našumo ir jo balo vertinimui, diferencijuotam tręšimui ir kalkinimui, atsižvelgiant ne tik į augalų poreikius, bet ir į dirvožemio agrochemines savybes.

 

Remiantis 2022 m. liepos 14 d. ŽŪM sutartimi Nr. 8P–22–122, LAMMC ŽI Agrocheminių tyrimų laboratorija 2022–2023 m. atliko visus darbus, numatytus sutarties techninėje specifikacijoje:

 

1. Dirvožemio ėminių paėmimas.

1.1. Ėminių paėmimas pH, judriųjų fosforo ir kalio nustatymui. Viso buvo paimta 10672 ėminiai (42 000 ha): Šakių rajono savivaldybės teritorijoje – 1599 ėminiai (iš 7056,8 ha ploto); Trakų rajono savivaldybės teritorijoje – 795 ėminiai (iš 2971,0 ha); Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje – 1799 ėminiai (iš 7013,9 ha); Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje – 1863 ėminiai (iš 7001,1 ha); Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje – 1840 ėminių (iš 7002,0 ha); Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje – 1698 ėminiai (iš 7079,2 ha); Elektrėnų savivaldybės teritorijoje – 1078 ėminiai (iš 4073,6 ha).

 

1.2. Ėminių paėmimas mineralinio azoto (paimta 1 600 ėminių: 800 ėminių rudenį ir 800 ėminių pavasarį) ir mineralinės sieros (paimta 800 ėminių: 400 ėminių rudenį ir 400 ėminių pavasarį) nustatymui.

 

1.3. Ėminių paėmimas humuso (organinės anglies), judriojo kalcio, judriojo magnio, judriojo aliuminio, judriųjų mikroelementų (B, Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, Co), sunkiųjų metalų (Cd, Cr, Ni, Pb, As), mainų katijonų nustatymui. Ėminiai paimti vasaros metu iš žemės ūkio naudmenose esančių 24 tyrimo aikštelių (ėmimo vietų) parinktų tipingų dirvožemių Šakių, Mažeikių, Širvintų, Šalčininkų, Švenčionių ir Trakų rajonuose bei Elektrėnų savivaldybėje.2. Dirvožemio ėminių ištyrimas, juose nustatant dirvožemio pH (rūgštumo), judriojo fosforo, judriojo kalio, mineralinio azoto, mineralinės sieros, humuso (organinės anglies), judriojo kalcio, judriojo magnio, judriojo aliuminio, judriųjų mikroelementų (B, Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, Co), sunkiųjų metalų (Cd, Cr, Ni, Pb, As), mainų katijonų kiekius.

 

2. Rekomendacijų parengimas žemdirbiams dėl einamųjų metų azoto ir sieros trąšų normų augalams tręšti: 2022 m. ruduo – „Mineralinis azotas dirvožemyje šį rudenį“ (https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/mineralinis-azotas-dirvozemyje-si-rudeni) ir 2023 m. pavasaris – „Šį pavasarį mineralinio azoto ir sieros atsargos dirvožemyje labai negausios“ (https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/si-pavasari-mineralinio-azoto-ir-sieros-atsargos-dirvozemyje-labai-negausios).

 

3. Informacijos parengimas apie šalies žemės ūkio naudmenų rūgštėjimą „Dirvožemių pH: ritamės į praeitį“ (https://www.manoukis.lt/naujienos/mokslas/dirvozemiu-ph-ritames-i-praeiti).

 

4. Gautų tyrimų rezultatų vertinimas, apibendrinimas, kaitos tendencijų nustatymas ir galutinės ataskaitos parengimas, kurioje aptarti ir apibendrinti visų tirtų dirvožemio agrocheminių savybių kitimo dėsningumai ir tendencijos lyginant su ankstesniais atitinkamų teritorijų tyrimais. Mokslinė ataskaita Dirvožemio agrocheminių savybių stebėsenos tyrimai (2022-2023 m.) (PDF failas)

 

5. Dirvožemio agrocheminių tyrimų erdvinių duomenų rinkinio (toliau – Dirv_AgrochDR10LT) atnaujinimas ir Dirv_AgrochDR10LT bei Dirv_AgrochDR10LT metaduomenų paskelbimas Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt.

 

LAMMC ŽI Agrocheminių tyrimų skyriaus darbuotojai (skyriaus vedėja, mokslo darbuotoja dr. L. Žičkienė) vykdė dirvožemio agrocheminio tyrimo (ėminių planavimo ir paėmimo) ir dirvožemio agrocheminių savybių pokyčių stebėsenos darbus. Skyriaus mokslo darbuotojai parengė tręšimo azotu ir siera rekomendacijas bei informaciją apie šalie dirvožemių rūgštėjimą. Taip pat atliko gautų tyrimų rezultatų vertinimą, juos apibendrino, nustatė kaitos tendencijas, parengė galutinę ataskaitą ir atnaujino dirvožemio agrocheminių tyrimų erdvinių duomenų rinkinį (Dirv_AgrochDR10LT) erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt. Dirvožemio ėminių paėmimo darbus atliko Agrocheminių tyrimų skyriaus dirvožemininkės. Dirvožemio laboratorines analizes atliko Analitinio skyriaus darbuotojai (skyriaus vedėjas, vyriausias mokslo darbuotojas dr. R. Mažeika).

 

2023-06-30