Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Nuotekų ir vandens tyrimų įkainiai

 

 

Pavadinimas

 

Kaina Eur

be PVM

su PVM

2,4-dichlorofenolio nustatymas

48,68

58,90

Agresyvaus CO2 pagal Lemaną nustatymas

14,60

17,67

AI nustatymas

14,60

17,67

Aktyvaus chloro nustatymas

6,08

7,36

Anglies nustatymas

7,30

8,83

Aromatinių angliavandenių nustatymas (benzenas, toluenas, etilbenzenas,

ksilenas)

34,07

41,22

As nustatymas

14,60

17,67

B nustatymas

6,08

7,36

Ba nustatymas

14,60

17,67

BDS7 nustatymas

7,30

8,83

Bichromatinės oksidacijos nustatymas

7,30

8,83

Bromidų nustatymas

14,60

17,67

Ca ir Mg nustatymas

4,87

5,89

Ca nustatymas

3,65

4,42

Chloridų nustatymas

4,87

5,89

Co nustatymas

10,95

13,25

Cr6+  nustat. kolorimetriniu metodu

14,60

17,67

Deguonies ištirpusio vandenyje nustatymas

3,65

4,42

Detergentų nustatymas

19,47

23,56

Drumstumo nustatymas

4,87

5,89

Dumblio ir vandens analizės

0,00

0,00

Dumblo koncentracijos nustatymas

6,08

7,36

Elektrinio laidžio nustatymas

3,65

4,42

F nustatymas

7,30

8,83

Fenoksialkaninių herbicidų nustatymas(2,4D; MCPA; mekopropas)

48,68

58,90

Formaldehido nustatymas

24,34

29,45

HCO3 nustatymas

4,87

5,89

Hg nustatymas

17,04

20,62

Ištirpusios organinės anglies nustatymas

7,30

8,83

Ištirpusių anijonų nustatymas (1 anijono) IC

20,27

24,53

Ištirpusių anijonų nustatymas (2 anijonų) IC

25,14

30,42

Ištirpusių anijonų nustatymas (3 anijonų) IC

30,01

36,31

Ištirpusių anijonų nustatymas (4 anijonų) IC

34,88

42,20

Ištirpusių anijonų nustatymas (5 anijonų) IC

39,75

48,10

Ištirpusių anijonų nustatymas (6 anijonų) IC

44,62

53,99

Ištirpusių anijonų nustatymas (7 anijonų)  IC

49,48

59,87

K nustatymas

4,87

5,89

Karbonatinio  indekso nustatymas

3,65

4,42

Kitos  analizės vandenyje

0,00

0,00

Kvapo nustatymas

2,43

2,94

Li nustatymas

14,60

17,67

Makro- elementų (pH, N, P, K, Ca, Mg, EC, Cl) nust. laistymo vanden.

14,60

17,67

Mg nustatymas

3,65

4,42

Mikroelementų (B, Cu, Zn, Mn, Fe) nust. laistymo vanden.

14,60

17,67

Mo nustatymas

10,95

13,25

N bendro nustatymas

10,95

13,25

N Kjeldalio nustatymas

6,08

7,36

N02 nustatymas

4,87

5,89

N03 nustatymas

4,87

5,89

Na nustatymas

4,87

5,89

Naftos produktų nustatymas

29,92

36,20

Naftos produktų nustatymas C10-C40

34,07

41,22

NH4  nustatymas

4,87

5,89

NO3,NO2,NH4 nustatymas

14,60

17,67

Organinės medžiagos nustatymas

7,30

8,83

P-polifosfatų arba bendr.fosforo nustatymas

4,87

5,89

Paslauga pagal sutartį

0,00

0,00

Patogeninių bakterijų nustatymas vandenyje

25,56

30,93

Pašto išlaidos

1,22

1,48

Permanganato indekso nustatymas

6,08

7,36

Pesticidų likučių (vienos pavadinimo) nustatymas

24,34

29,45

Pesticidų likučių identifikavimas su MSD

48,68

58,90

Pesticidų likučių: chloro organ. junginių nustatymas

97,35

117,79

Pesticidų likučių: organinių azoto junginių nustatymas

60,84

73,62

pH nustatymas

2,43

2,94

pH, N, P, K, Ca, Mg, EC, chloridų, HCO3 nustatymas

19,47

23,56

Polichlorbifenilų nustatymas

48,68

58,90

Policiklinių aromatinių angliavandenilių nustatymas (15)

121,69

147,24

Riebalų nustatymas

9,73

11,77

Rūgštingumo nustatymas

4,87

5,89

S04 nustatymas

4,87

5,89

Sausos liekanos nustatymas

6,08

7,36

Sb nustatymas

14,60

17,67

Se nustatymas

14,60

17,67

Si-silikatų nustatymas

14,60

17,67

Skendinčių medžiagų nustatymas

6,08

7,36

Sn nustatymas

14,60

17,67

Spalvos nuotekose ar vandenyje nustatymas

4,87

5,89

Sr nustatymas

14,60

17,67

Sunkiųjų met. nust. (8 elementų :Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn, Mn, Fe)

43,81

53,01

Sunkiųjų metalų nustatymas (1 elementas)

10,95

13,25

Sunkiųjų metalų nustatymas (2 elementai)

18,25

22,08

Sunkiųjų metalų nustatymas (3 elementai)

23,12

27,98

Sunkiųjų metalų nustatymas (4 elementai)

27,99

33,87

Sunkiųjų metalų nustatymas (5 elementai)

32,86

39,76

Sunkiųjų metalų nustatymas (6 elementai)

36,51

44,18

Sunkiųjų metalų nustatymas (7 elementai)

40,16

48,59

Tankio nustatymas

3,65

4,42

Temperatūros nustatymas

2,43

2,94

Ti nustatymas

14,60

17,67

Tyrimų ataskaitos paruošimas

12,17

14,73

Tyrimų ataskaitos paruošimas užsienio kalba (1 psl.)

14,48

17,52

V nustatymas

14,60

17,67

Šarmingumo nustatymas

4,87

5,89

 

 

Informacija teikiama:

  • dėl cheminių analizių – Analitinio skyriaus priėmime – tel. (8 37) 311 520; (8 620) 38835; el. paštas: analize@agrolab.lt
  • dėl ėminių paėmimo ir dirvožemio agrocheminio tyrimo - Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 37) 311 531; (8 686) 44579; el. paštas: zemantauskas@agrolab.lt
  • dėl augalų tręšimo mineralinėmis trąšomis – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 37) 311 531; (8 686) 44579; el. paštas: zemantauskas@agrolab.lt
  • dėl augalų tręšimo organinėmis trąšomis (mėšlas, dumblas, kompostai) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 686) 44569; (8 616) 03855; el. paštas: studijos08@gmail.com arba sumskis@agrolab.lt
  • dėl tiksliojo tręšimo (precizinio) - Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 616) 03855; sumskis@agrolab.lt