Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Dirvožemio tyrimų įkainiai

 

 

Pavadinimas

 

Kaina Eur

be PVM

su PVM

Al judriojo nustatymas

7,30

8,83

Al nustatymas

14,60

17,67

Anglies (neorganinės) nustatymas

12,93

15,65

Neorganinės ir bendros anglies nustatymas

13,22

16,00

Aromatinių angliavandenilių nustatymas GC

34,07

41,22

As nustatymas

14,60

17,67

B judriojo nustatymas

5,36

6,49

Ba nustatymas

14,60

17,67

Bazių  sumos nustatymas

4,87

5,89

Benzopireno nustatymas

34,07

41,22

Bromidų nustatymas

14,60

17,67

Ca suminio nustatymas

9,73

11,77

Ca, Mg, K, Na, nustatymas BaCl2

31,40

37,99

Cezis 137

15,93

19,28

Chloridų nustatymas

6,08

7,36

Co judriojo nustatymas

6,57

7,95

Cr6+ nustatymas kolorimetriniu metodu

14,60

17,67

Cu judriojo nustatymas

5,36

6,49

Detergentų nustatymas

19,47

23,56

Dirvož. granuliometrinės sudėties nust.(tik fizinis molis)

7,30

8,83

Dirvož. granuliometrinės sudėties nust.(visos frakcijos)

16,53

20,00

Drėgnio (lauko) nustatymas dirvožemyje

2,43

2,94

Drėgnio (higroskopinio) nustatymas dirvožemyje

4,87

5,89

EC – elektrinio laidžio nustatymas

3,65

4,42

F suminio nustatymas

19,47

23,56

F vandenyje tirpus nustatymas

9,73

11,77

Fe judriojo nustatymas

5,36

6,49

Fenoksialkaninių herbicidų nustatymas  (2,4D; MCPA; mekopropas)

48,68

58,90

Frakcijinio P nustatymas

38,94

47,12

Hg nustatymas

17,04

20,62

Hidrolizinio rūgštumo nustatymas

4,87

5,89

Huminių ir fulvo rūgščių nustatymas

12,17

14,73

Humuso nustatymas

7,44

9,00

Humuso frakcinės sudėties nustatymas

30,58

37,00

Judrių P205+K20 nustatymas

5,36

6,49

Judrūs P205, arba K20 (vienos iš jų)

4,38

5,30

K suminio nustatymas

8,52

10,31

Kitos analizės dirvožemyje

0,00

0,00

Mainų Ca nustatymas

4,87

5,89

Mainų katijonų Ca ir Mg nustatymas

6,08

7,36

Mainų Mg nustatymas

4,87

5,89

Mainų Na nustatymas

4,87

5,89

Mainų rūgštumo nustatymas

4,87

5,89

Makro elem.: pH, N, P, Ca, Mg, EC, Cl nust. miško daigynams

14,60

17,67

Makro elem.: pH, N, P, K, Ca, Mg, EC, Cl nust. šiltnamio dirvož.

10,95

13,25

Mg suminio nustatymas

9,73

11,77

Mikroelementai nust. šiltnamio dirvož. (B, Cu, Zn, Mn, Fe)

14,60

17,67

Mn judriojo nustatymas

5,36

6,49

Mo judriojo nustatymas

7,79

9,43

Mo suminio nustatymas

9,73

11,77

N min.(N03, NH4) nustat. drėgnuose mėginiuose

8,26

9,99

N min.(N03, NH4) nustat. išdžiovintuose mėginiuose

7,44

9,00

N min.(N03, NH4) nustat. išdžiovinamuose mėginiuose ir rezultatų apibendrinimas

10,60

12,83

N suminio nustatymas

7,06

8,54

Na nustatymas

3,65

4,42

Naftos produktu nustatymas C10-C40

34,07

41,22

Naftos produktų nustatymas

29,92

36,20

Organinio fosforo + neorganinio fosforo nustatymas

19,47

23,56

Organinės medžiagos nustatymas

4,87

5,89

P sumino nustatymas

7,30

8,83

Pašto išlaidos

1,22

1,48

Pesticidų likučių (vieno pavadinimo) nustatymas

24,34

29,45

Pesticidų likučių : chloro organinių junginių nustatymas

97,35

117,79

Pesticidų likučių indentifikavimas su MSD detektoriumi

48,68

58,90

Pesticidų likučių: organinių azoto fosforo junginių nustat.

60,84

73,62

pH nustatymas

2,48

3,00

pH,  judriųjų P205, K20 nustatymas dirvožemyje

6,61

8,00

pH, P2O5, K2O, MgO nustatymas dirvožemyje

8,26

9,99

Polichlorbifenilų nustatymas

48,68

58,90

Policiklinių aromatinių angliavandenilių nustatymas (15)

121,69

147,24

Policiklinių aromatinių angliavandenių nustatymas (7)

60,84

73,62

S judriosios nustatymas

5,78

6,99

S suminės nustatymas

9,00

10,89

Sb nustatymas

14,60

17,67

Se nustatymas

14,60

17,67

Si nustatymas

14,60

17,67

Si, Al, Ca, Mg, K, Na, S, Fe sumin. kiek. dirv. nust. sulydant

60,84

73,62

Sn nustatymas

14,60

17,67

Sr nustatymas

12,17

14,73

Sunk. met. nust. (8 elementai: Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn, Mn, Fe)

43,81

53,01

Sunkiųjų metalų nustatymas (1 elementas)

10,95

13,25

Sunkiųjų metalų nustatymas (2 elementai)

18,25

22,08

Sunkiųjų metalų nustatymas (3 elementai)

23,12

27,98

Sunkiųjų metalų nustatymas (4 elementai)

27,99

33,87

Sunkiųjų metalų nustatymas (5 elementai)

32,86

39,76

Sunkiųjų metalų nustatymas (6 elementai)

36,51

44,18

Sunkiųjų metalų nustatymas (7 elementai)

40,16

48,59

Tyrimų ataskaitos paruošimas

12,17

14,73

Tyrimų ataskaitos paruošimas užsienio kalba (1 psl.)

14,48

17,52

Tyrimų protokolo paruošimas užsienio kalbą

4,87

5,89

Tyrimų rezultatų aptarimas

4,87

5,89

V nustatymas

14,60

17,67

Zn judriojo nustatymas

5,36

6,49

Šiltnamių papildomo augalo tręšimo plano paskaičiavimas

2,39

2,89

 

 

Informacija teikiama:

  • dėl cheminių analizių – Analitinio skyriaus priėmime – tel. (8 37) 311 520; (8 620) 38835; el. paštas: analize@agrolab.lt
  • dėl ėminių paėmimo ir dirvožemio agrocheminio tyrimo - Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 37) 311 531; (8 686) 44579; el. paštas: zemantauskas@agrolab.lt
  • dėl augalų tręšimo mineralinėmis trąšomis – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 37) 311 531; (8 686) 44579; el. paštas: zemantauskas@agrolab.lt
  • dėl augalų tręšimo organinėmis trąšomis (mėšlas, dumblas, kompostai) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 686) 44569; (8 616) 03855; el. paštas: studijos08@gmail.com arba sumskis@agrolab.lt
  • dėl tiksliojo tręšimo (precizinio) - Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 616) 03855; sumskis@agrolab.lt