Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Analitinis skyrius

 

LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos Analitiniam skyriui vadovauja dr. Romas Mažeika. Čia dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie atlieka dirvožemio, vandens, nuotekų, pašarų, augalų ir maisto produktų, trąšų, dumblo, durpės, komposto, mėšlo ir augalų apsaugos priemonių (pesticidų) sudėties ir taršos tyrimus. Analitinis skyrius apsirūpinęs šiuolaikine analitine įranga. Kasmet čia atliekama apie 200 tūkstančių įvairių analizių, dalyvaujama tarptautiniuose palyginamuose tyrimuose. Skyriuje mokslinius tyrimus vykdo 5 mokslo darbuotojai.

 

Akreditacija_lt_2

 

Agrocheminių tyrimų laboratorijos Analitinis skyrius akredituotas šiose tyrimų srityse:

  1. Dirvožemio (dirvožemio pH iki 10, organinės anglies koncentracija, humuso koncentracija, azoto (mineralinio ir amoniakinio) koncentracija, judriojo fosforo ir judriojo kalio koncentracija).
  2. Augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų.
 
 
 
 
 
 

Pagal Aplinkos Apsaugos Agentūros  išduotą leidimą (1AT-265) skyriuje atliekami taršos tyrimai (221 parametrais):

  1. Nuotekų.
  2. Paviršinio ir požeminio vandens.
  3. Dirvožemio, dumblo ir šlamo.
  4. Dulkių (stacionarių taršos šaltinių išmetamųjų teršalų į aplinkos orą dulkių mėginiai).

 

 

 

 

Laboratorijos Analitinis skyrius dalyvauja šiuose  tarplaboratoriniuose  palyginamuosiuose  bandymuose:

 

Įstaiga, organizuojanti palyginamuosius bandymus

(pavadinimas, valstybė, data)

Tyrimų objekto ir jo parametrų pavadinimai
15th Needle/Leaf Interlaboratory Test. 2012-2013.  Augalinė masė, spygliai N,P,K,C, S, Ca, Mg, Zn, Fe,Cu, Pb, B, Cd, Mn, B
6 th Atmospheric deposition and soil solution Working Ringtest 2013  HCO3, Ca, Cl, EC, C, K, Mg, Na, NH4, NO3, pH, P,  S, N bend, P-PO4
Wageningen evaluating programs for analytical

laboratories WEPAL, 2013.1

Dirvožemis aqua regia: As, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P,  Pb, Zn, Hg,  pH KCl,

Corg, N-NH4 (1M KCl, 1:10), N-NO3 (1M KCl, 1:10), P (Al). Dregmė.

Wageningen evaluating programs for analytical

 laboratories WEPAL, 2013.2

Dirvožemis aqua regia: As, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P,  Pb, Zn, Hg,

pH KCl, Corg, N-NH4 (1M KCl, 1:10), N-NO3 (1M KCl, 1:10), P (Al). Dregmė.

Wageningen evaluating programs for analytical

 laboratories WEPAL, 2013.3

Dirvožemis aqua regia: As, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P,  Pb, Zn, Hg,  pH KCl,

 Corg, N-NH4 (1M KCl, 1:10), N-NO3 (1M KCl, 1:10), P (Al). Dregmė.

Wageningen evaluating programs for analytical

 laboratories WEPAL, 2013.4

Dirvožemis aqua regia: As, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P,  Pb, Zn, Hg,  pH KCl,

Corg, N-NH4 (1M KCl, 1:10), N-NO3 (1M KCl, 1:10), P (Al). Dregmė.

16th Needle/Leaf Interlaboratory Test. 2013-2014. Augalinė masė, spygliai N,P,K,C, S, Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Pb, B, Cd, Mn

 AAPCO  (Association of American Pesticide Control Officials)

 bendradarbiavimo tyrimas 2012-2013

Piperonyl Butoksidas. Piretrinai.
AAPCO  (Association of American Pesticide Control Officials)

 bendradarbiavimo tyrimas 2013-2014

Glifosatai. Chlorotalonilas. Trifluralinas. Pendimetalinas.

 

 

 Akimirkos …