Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Dr. Karolina Gvildienė

Karolina  

  Analitinis skyrius

  Vedėjo pavaduotoja

 

  Tel. +370 603 03 811

  El. paštas: karolina.gvildiene@lammc.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

  Išsilavinimas                                                                                                    

 • 2011–2015 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro agronomijos krypties doktorantūra. Doktorantūros darbo tema „Komposto kokybė jo įtaka dirvožemiui ir augalams“.
 • 2006–2008m. Kauno technologijos universitetas chemija. Baigiamojo darbo tema „Acetamido, akrilamido ir dažiklio Dispersinio Raudonojo 153 tirpumas superkriziniame anglies diokside“.
 • 2002–2006m. Kauno technologijos universitetas taikomoji chemija. Bakalauro baigiamojo darbo tema „Alkoksilintų alkoholių ir etoksilinto ricinos aliejaus sąveika su rūgštiniu dažikliu“.

 

Mokslo laipsnis

2016 m. Žemės ūkio mokslų srities, agronomijos krypties daktaro laipsnis. Disertacijos pavadinimas „Kompostų kokybė, jų įtaka dirvožemiui ir augalams“.

 

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Naftos indekso nustatymas nuotekose ir dirvožemyje.
 • Pesticidų nustatymas.
 • Darbas su dujiniu ir skystiniu chromatografu.

 

Profesinė patirtis

 • Nuo 2010 m. kovo 1 d. Chemikė LAMMC filiale Analitinis skyrius Agrocheminių tyrimų laboratorija.
 • Nuo 2008 m. birželio 16 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. AB „Achema“ Mokslinė eksperimentinė laboratorija. Inžinierė-laborantė. Neorganinių produktų analitinė analizė.

 

Kvalifikacijos tobulinimas

2007 m. (5mėnesius) Portugalijoje atlikta stažuotė mokslinėje Lisabonos universiteto (ISEL) laboratorijoje.  Amidų ir dažiklių tirpumo tyrimas superkriziniame anglies diokside. Darbas su superkriziniu anglies dioksidu. Bendravimas su projekto vadovais. Rezultatų statistinė analizė. Fizikinių skaičiavimų atlikimas. Mokslinės literatūros analizė.

 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 • Gediminas Staugaitis, Karolina Gvildienė, Romas Mažeika. 2015. Įvairios kilmės kompostų poveikis lapinėms salotoms ir dirvožemio savybėms. Žemės ūkio mokslai, 22 (3): 145–154.
 • Staugaitis G., Gvildienė K., Mažeika R. 2014. Įvairios kilmės kompostų fitotoksiškumas vasariniams miežiams. Žemės ūkio mokslai, 21 (4): 227–236. DOI: 10.6001/zemesukiomokslai.v21i4.3025.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 • Karolina Gvildienė, Gediminas Staugaitis, Romas Mažeika. Kompostų kokybė, jų įtaka dirvožemiui ir augalams. 2016. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 6: 51–53.
 • Karolina Bernotaitytė. 2014. Įvairių komposto rūšių įtaka lapinėms salotoms. Trečiosios jaunųjų mokslininkų konferencijos ,,Jaunieji mokslininkai-žemės ūkio pažangai. tezių rinkinys, p. 37.
 • Bernotaitytė K. Gediminas Staugaitis. Romas Mažeika. 2013. Use of compost in agriculture: feasibility study. Latvia University of Agriculture 8th International Scientific Conference „Student on their way to science“. Collection of abstracts, p. 48.
 • Bernotaitytė K. 2013. Fosforo ir kalio kiekiai įvairiuose kompostuose. Lietuvos mokslų akademijos 2-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Jaunieji mokslininkai-žemės ūkio pažangai“ tezių rinkinys, 2013, p. 26–27.
 • Bernotaitytė K., Staugaitis G., Vaiškūnaitė R., Mažeika R. Dirvožemio ir kompostų tarša sunkiaisiais metalais. 2012. Aplinkos apsaugos inžinerija 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininku konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsniu rinkinys, p. 28–34.
 • Staugaitis, R. Mažeika, K. Bernotaitytė. 2012. Komposto kokybės vertinimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 29–32.
 • Bernotaitytė K. 2012. Įvairių rūšių komposto fitotoksiškumo tyrimas. Lietuvo mokslų akademijos 1-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Jaunieji mokslininkai-žemės ūkio pažangai“ tezių rinkinys.