Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Dr. Lina Žičkienė

 Lina

  Agrocheminių tyrimų skyrius

  Skyriaus vedėja, mokslo darbuotoja

 

  Tel. (8 37) 31 24 12
  El. paštas: lina.zickiene@lammc.lt

 

  Gimimo data   1984 gegužės 7 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Išsilavinimas

 • Nuo 2011 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Agrocheminių tyrimų laboratorijos doktorantė
 • 2008–2010 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas, Mechanikos inžinerijos magistras (Specializacija: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija).
 • 2004–2008 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas, Mechanikos inžinerijos bakalauras (Specializacija: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija).

 

Mokslo laipsnis

2016 m. Žemės ūkio mokslų srities, agronomijos krypties daktaro laipsnis. Disertacijos pavadinimas „Mineralinio azoto kaita skirtinguose dirvožemiuose“.

 

Mokslinių tyrimų kryptis

Įvairios granuliometrinės sudėties ir genezės dirvožemiuose mineralinio azoto kaita visame profilyje metų bėgyje.

 

Profesinė patirtis

 • Nuo 2012 m. LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija, jaunesnioji mokslo darbuotoja.
 • 2011–2012 m. m. LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija, vyresnioji dirvožemininkė.
 • 2007–2011 m. LŽŪU Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros vyr. laborantė.

 

 

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Knowledge“

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 • Staugaitienė R., Šlepetienė A., Žičkienė L. 2013. Sieros trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui ir kokybei. Žemės ūkio mokslai, 20 (3): 150–158. ISSN 1392–0200

 • Staugaitienė R., Šlepetienė A., Žičkienė L. 2013. Tręšimo siera poveikis vasarinių kviečių derlingumui ir kokybei. Žemės ūkio mokslai, 20 (4): 253–262. ISSN 1392–0200

 • Urbienė, S., Sasnauskaitė, L. 2011. Influence of bioactive lysozyme on the quality of fermented milk. Milchwissenschaft, Milk Science International, 66 (2): 182–185.   ISSN  12140-240

 • Šarkinas A., Urbienė S., Šarka A., Sasnauskaitė L. 2011. Technologinių veiksnių įtaka penicilino kiekiui gaminant pieno produktus. Žemės ūkio mokslai, 18 (1): 22–34. ISSN 1392–0200

 • Urbienė S., Sasnauskaitė L. 2010. Fermento lizocimo įtaka grūdėtos varškės kokybei laikymo metu. Žemės ūkio mokslai, 17 (1–2): 60–67. ISSN 1392-0200

Straipsniai  kituose mokslo leidiniuose

 • Mazvila J., Staugaitiene R., Zickiene L., Maseviciene A. 2013. Fluxes of mineral nitrogen and sulphur content in soil in different agro-climatic zones of Lithuania. 8th International Scientific conference “Students on their way to science”. Latvia University of Agriculture, Jelgava, p. 36
 • Žičkienė L. 2013. Mineralinio azoto kaita įvairiuose dirvožemiuose. Antroji jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai. Lietuvos mokslų akademija, Vilnius, p. 21–22
 • Mažvila J., Staugaitienė R., Sasnauskaitė L. 2012. Įvairiuose dirvožemiuose mineralinio azoto ir sieros kaita. 15-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas Lietuvos ateitis“. VGTU Aplinkos inžinerijos fakultetas, Vilnius, p. 54–59
 • Staugaitis G., Arbačiauskas J., Mažvila J., Vaišvila Z., Adomaitis T., Sasnauskaitė L., Staugaitienė R., Mažeika R. 2012. Prediction of mineral nitrogen content in deeper layers of soil in Lithuania based on its concentration in surface layers. 17th international nitrogen workshop „Innovations for sustainable use of nitrogen resources“. Wexford, Ireland, p. 200–201
 • Žičkienė L. 2012. Mineralinio azoto kiekis pavasarį Lietuvos dirvožeminiuose rajonuose. Jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunieji mokslininkai–žemės ūkio pažangai“. Lietuvos mokslų akademija, Vilnius, p. 35–36