Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Ieva Narutytė

Agrocheminių tyrimų skyrius

Doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja

 

Tel.  8 37 312525
El. paštas:   ieva.narutyte@gmail. com

 

Gimimo data    1988 m. spalio 10 d.

 

 

 

Išsilavinimas

  • Nuo 2013 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorijos doktorantė.
  • 2013 m. Aleksandro Stulginskio universitete įgytas Ekologijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis už darbą „Ekologinių trąšų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei”.
  • 2011 m. Lietuvos žemės ūkio universitete įgytas Visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinis laipsnis už darbą „Margalapės aktinidijos (Actinidia kolomikta) uogų antioksdacinio poveikio tyrimai”.
  • 2007 m. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija.

 

Profesinė patirtis

2011 m. rugpjūčio mėn. LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija dirvožemininkė (0,5 et.)

 

Dalyvavimas projektuose

Dalyvavimas projekte: International competition B3 – BELLONA BARENTS BALTIC of dedicated to prevention of environment pollution in the region of BELLONA BARENTS BALTIC PPD – POLLUTION PREVENTION DAY school’s and student’s projects Barent and Baltic seas „Project lithuania´s activities: no for baltic sea eutrofication“.

 

Apdovanojimai

2010 m. Kazimieros Varnaitės Masiokienės stipendijų fondo (Lietuvių fondas) vienkartinės stipendijos laureatė už gerus mokymosi rezultatus.

 

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

Lietuvos leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai

  • Staugaitis G., Mažeika R, Gvildienė K., Narutytė I. 2015. Komposto žaliavos ir kokybės vertinimas. Inovatyvūs dirvotyros ir agrochemijos mokslo sprendimai. Kaunas, 320 p.

 

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

  • 2015 m. The 10th international scientific conference ,,Students on their Way to Science“. Pranešimo tema ,,Effect of different types of biodegradable waste compost on spring barley yield and quality“, p. 14.
  • 2015 m. Dalyvauta IV Jaunųjų mokslininkų konferencijoje ,,Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“. Pranešimo tema „Sunkieji metalai įvairiais kompostais tręštuose vasariniuose miežiuose“, p. 10.
  • 2014 m. dalyvauta III Jaunųjų mokslininkų konferencijoje ,,Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“. Pranešimo tema ,,Įvairių bioskaidžių atliekų kompostų poveikis žieminių kviečių derliui ir jo kokybei“.
  • Pagrindiniai magistro darbo rezultatai pateikti studentų mokslinės konferencijos ,,Jaunasis mokslininkas 2013” medžiagoje. ISSN 2335–7940