Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai 2014

 Sutarties Nr. 8P–14–044 (2014–02–24)

 

LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija, vykdydama Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje numatytas Lietuvos ekonominės, socialinės ir aplinkos apsaugos bei kitų sričių politikos gaires iki 2015 m., LR Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) užsakymu, kasmet vykdo agrocheminio tyrimo darbus įvairiuose šalies dirvožemiuose, su tikslu nustatyti dirvožemio monitoringo – agrocheminių savybių kaitos tyrimus, kuriais remiantis ir panaudojus ankstesnių tyrimų duomenis, būtų galima sudaryti prognozavimo būdu, skaitmeninius agrocheminių savybių žemėlapius, būtinus žemės našumo vertinimui, diferencijuotam tręšimui ir kalkinimui, atsižvelgiant ne tik į augalų poreikius, bet ir į dirvožemio savybes.

 

Remiantis ŽŪM sutartimi Nr. 8P–14–044 (2014–02–24) LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija 2014 m. atliko šiuos darbus:

  1. Vykdė dirvožemio agrocheminių savybių (pH, judriųjų fosforo ir kalio) stebėseną: 2013 m. surinktuose dirvožemio ėminiuose iš 40 000 ha ploto (Anykščių, Mažeikių, Molėtų, Šiaulių ir Telšių rajonuose) atliko dirvožemio rūgštumo, judriųjų fosforo ir kalio analizes. 
  2. Agrocheminių dirvožemio savybių tyrimams lauke surinko dirvožemio ėminius iš 40 000 ha ploto: Zarasų r. – 5500 ha, Rokiškio r. – 7500 ha, Marijampolės r. – 6800 ha, Kėdainių r. – 7000 ha, Skuodo r. – 6600 ha, Kretingos r. – 6600 ha.
  3. Atliko mineralinio azoto (Nmin) ir mineralinės sieros (Smin) pokyčių stebėseną dirvožemyje: iš įvairiose šalies vietose išdėstytų aikštelių, pavasarį bei rudenį surinko ir ištyrė 1600 mineralinio azoto ir 800 mineralinės sieros ėminių.
  4. Gautus agrocheminių tyrimų rezultatus apibendrino, išanalizavo jų kaitos tendencijas ir įvedė į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę, sudarė dirvožemio rūgštumo, laukų su panašiomis dirvožemio savybėmis (judriųjų P2O5 ir K2O) žemėlapius. Žemdirbiams parengė žemės ūkio augalų tręšimo azotu ir siera rekomendacijas pagal 2014 m. pavasarį dirvožemyje esamą mineralinio azoto ir mineralizės sieros kiekį.
  5. Parengė galutinę mokslinę ataskaitą Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai 2014„. 

 

Dirvožemio laboratorines analizes atliko Analitinio skyriaus darbuotojai (vedėjas dr. Romas Mažeika). Dirvožemio tyrimo duomenis įvertino, juos apibendrino, nustatė kaitos tendencijas ir galutinę ataskaitą parengė Agrocheminių tyrimų skyriaus vedėjas dr. Jonas Arbačiauskas, mokslo darbuotojai: dr. Aistė Masevičienė, dokt. Lina Žičkienė, dr. Rūta Staugaitienė, dr. Donatas Šumskis bei vyresnioji inžinierė programuotoja Silvija Grickevičienė.

Dirvožemio agrocheminio tyrimo lauko ir kameralinius darbus atliko: grupės vadovas Kęstutis Žemantauskas, vyriausiosios skyriaus dirvožemininkės Irina Veršinina ir Egidija Vėbraitė, vyresnieji dirvožemininkai: Virginija Tvaskūnaitė, Vilija Nivinskienė, Darija Dirgelienė, Jovita Masiulienė.

 

 

 Anykščių, Molėtų, Mažeikių, Šiaulių ir Telšių rajonuose 2013 m. tirtų kadastrinių vietovių žemėlapiai

 

 

 

Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse bei Kėdainių, Kretingos, Marijampolės, Rokiškio, Skuodo ir Zarasų rajonuose

2014 m. tirtų kadastrinių vietovių žemėlapiai

 

 

 

Ankstesnių tyrimų archyvas