Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Dirvožemio tyrimai

Mes galime:

 • kvalifikuotai paimti dirvožemio ir kitų medžiagų ėminius, naudodamiesi sukauptais dirvožemio tipų, granuliometrinės sudėties, rūgštingumo ir maisto medžiagų ankstesnių tyrimų duomenimis;
 • paruošti reikalingus agrocheminių tyrimų duomenis žemės vertinimui;
 • nustatyti Jūsų žemės rūgštumą,
 • augalams reikalingų maisto medžiagų ir humuso kiekį, kitas chemines bei fizikines savybes,
 • dirvožemio užterštumą sunkiaisiais metalais,
 • pesticidų likučiais ir radioaktyviomis medžiagomis;
 • parengti dirvų kalkinimo projektus;
 • sudaryti žemės ūkio augalų tręšimo planus;
 • paruošti dirvožemio rūgštumo, maisto medžiagų ir užterštumo žemėlapius;
 • suteikti tinkamiausias žemės ūkio augalų auginimo rekomendacijas tręšimo, kalkinimo bei kitais klausimais.

 

Žemės ūkio augalų tręšimo, dirvožemio kalkinimo, cheminių ir kitų savybių stebėsenos tyrimai

Mes galime:

 • užsakovo pageidavimu skirtinguose Lietuvos dirvožemiuose įrengti ir vykdyti žemės ūkio augalų tręšimo, dirvų kalkinimo bei vegetacinius bandymus ir atlikti  juose dirvožemio savybių tyrimus;
 • vykdyti įvairius dirvožemių ekologinius tyrimus,
 • taip pat dirvožemio cheminių ir kitų savybių stebėsenos (monitoringo) tyrimus;
 • lauko dirvožemiuose ir šiltnamių žemėse auginamoms daržovėms, dekoratyviniams augalams, vaismedžiams, miško medelių daigynams nustatyti reikalingus maisto medžiagų kiekius, patarti, kaip ir kada tręšti, konsultuojame augalų apsaugos klausimais.

 

Pašarų ir augalų kokybės tyrimai

Mes galime:

 • nustatyti pašarų ir augalų cheminę sudėtį, jų maistingumą (baltymus ir jų biologinę vertę, riebalus, ląstelieną, makro ir mikroelementus ir kt.),
 • pesticidų ir sunkiųjų metalų susikaupimą;
 • tyrimo duomenų pagrindu paskaičiuoti pašarų energinę vertę.

 

Maisto produktų kokybės tyrimai

 Mes galime:

 • išanalizuoti maisto produktų cheminę sudėtį (glitimą ir jo kokybę, baltymingumą, cukringumą ir kt.);
 • nustatyti susikaupusius pesticidų likučius, sunkiųjų metalų, nitratų bei kitų toksinių medžiagų kiekius pagal tarptautinius ir Lietuvos Respublikos standartus;
 • užsakovams išduodame produktų bandymų protokolus.

 

Kitos analizės

Mes galime ištirti:

 • vandenį;
 • nuotekų ir vandens telkinių dumblą, sapropelį;
 • durpes;
 • kalkines medžiagas;
 • organines ir mineralines trąšas;
 • pramonės atliekas;
 • užsakovų pageidavimu paimame minėtų medžiagų ėminius analizei;
 • tyrimų duomenų pagrindu pateikiame geresnio šių medžiagų panaudojimo rekomendacijas;
 • vandens ir dirvožemio užterštumą naftos produktais.

 

 Paslaugų įkainius galite rasti čia.

 

 

Informacija teikiama:

 • dėl cheminių analiziųAnalitinio skyriaus priėmime – tel. (8 37) 311 520; (8 620) 38835; el. paštas: analize@agrolab.lt
 • dėl ėminių paėmimo ir dirvožemio agrocheminio tyrimo – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 37) 311 531; (8 686) 44579; el. paštas: zemantauskas@agrolab.lt
 • dėl augalų tręšimo mineralinėmis trąšomis – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 37) 311 531; (8 686) 44579; el. paštas: zemantauskas@agrolab.lt
 • dėl augalų tręšimo organinėmis trąšomis (mėšlas, dumblas, kompostai) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 686) 44569; (8 616) 03855; el. paštas: studijos08@gmail.com arba sumskis@agrolab.lt
 • dėl tiksliojo tręšimo (precizinio) Agrocheminių tyrimų skyriuje tel. (8 616) 03855; sumskis@agrolab.lt