Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai 2015

 Sutarties Nr. 8P-15-067 (2015-03-03)

 

LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija, vykdydama Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje numatytas Lietuvos ekonominės, socialinės ir aplinkos apsaugos bei kitų sričių politikos gaires iki 2015 m., LR Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) užsakymu, kasmet vykdo agrocheminio tyrimo darbus įvairiuose šalies dirvožemiuose, su tikslu nustatyti dirvožemio monitoringo – agrocheminių savybių kaitos tyrimus, kuriais remiantis ir panaudojus ankstesnių tyrimų duomenis, būtų galima sudaryti prognozavimo būdu, skaitmeninius agrocheminių savybių žemėlapius, būtinus žemės našumo vertinimui, diferencijuotam tręšimui ir kalkinimui, atsižvelgiant ne tik į augalų poreikius, bet ir į dirvožemio savybes.

 

Remiantis ŽŪM sutartimi Nr.  8P–15–067 (2015–03–03) LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija 2015 m. atliko šiuos darbus:

1. Vykdė dirvožemio agrocheminių savybių (pH, judriųjų fosforo (P2O5) ir kalio (K2O)) stebėseną. 2014 m. surinktuose dirvožemio ėminiuose iš 40 000 ha ploto: Zarasų r. – 5500 ha, Rokiškio r. – 7500 ha, Kėdainių r. – 7000 ha, Skuodo r. – 6600 ha, Kretingos r. – 6600 ha, Marijampolės r. – 4160 ha, Kazlų Rūdos sav. – 850 ha, Kalvarijos sav. – 1800 ha atliko dirvožemio rūgštumo, judriųjų fosforo ir kalio analizes.

2. Apibendrino ir įvedė 2014 m. rinktų ėminių iš 40 000 ha ploto (Zarasų r. – 5500 ha, Rokiškio r. – 7500 ha, Kėdainių r. – 7000 ha, Skuodo r. – 6600 ha, Kretingos r. – 6600 ha, Marijampolės r. – 4160 ha, Kazlų Rūdos sav. – 850 ha, Kalvarijos sav. – 1800 ha) dirvožemio agrocheminių tyrimų rezultatus į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę, sudarė dirvožemio rūgštumo, laukų su panašiomis dirvožemio savybėmis (judriųjų P2O5 ir K2O) žemėlapius, išanalizavo jų kaitos tendencijas.

3. Agrocheminių dirvožemio savybių tyrimams lauke 2015 m. surinko dirvožemio ėminius iš 40 000 ha ploto: Lazdijų r. – 5600 ha, Utenos r. – 6100 ha, Raseinių r. – 9000 ha, Pakruojo r. – 9600 ha, Kauno r. – 9700 ha.

4. Vykdė dirvožemyje mineralinio azoto (Nmin)ir mineralinės sieros (Smin) pokyčių stebėseną: iš įvairiose šalies vietose išdėstytų aikštelių, pavasarį bei rudenį surinko ir ištyrė 1600 mineralinio azoto ir 800 mineralinės sieros ėminių, įvedė tyrimų rezultatus į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę, juos apibendrino, nustatė kaitos tendencijas. Žemdirbiams parengė žemės ūkio augalų tręšimo azotu ir siera rekomendacijas pagal 2015 m. pavasarį dirvožemyje esamą mineralinio azoto ir mineralinės sieros kiekį.

5. Parengė galutinę mokslinę ataskaitą „Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai 2015„.

 

LAMMC Agrocheminių tyrimų skyriaus dirvožemininkai ir mokslo darbuotojai (skyriaus vedėjas dr. Jonas Arbačiauskas) vykdė dirvožemio agrocheminio tyrimo (ėminių paėmimas pH, P2O5 ir K2O nustatyti) bei mineralinio azoto (Nmin)ir mineralinės sieros (Smin) pokyčių stebėsenos darbus, pavasarį ir rudenį, įvairiose šalies vietose išdėstytose aikštelėse. Taip pat atliko gautų tyrimų rezultatų vertinimą, juos apibendrino ir suvedė į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę. Dirvožemio laboratorines analizes atliko Analitinio skyriaus darbuotojai (vedėjas dr. Romas Mažeika).

 

Dirvožemio tyrimo duomenis įvertino, juos apibendrino, nustatė kaitos tendencijas ir galutinę ataskaitą parengė Agrocheminių tyrimų skyriaus vedėjas dr. Jonas Arbačiauskas, mokslo darbuotojai: dr. Aistė Masevičienė, dokt. Lina Žičkienė, dokt. Ieva Narutytė, dr. Donatas Šumskis bei vyresnioji inžinierė-programuotoja Silvija Grickevičienė. Dirvožemio agrocheminio tyrimo lauko ir kameralinius darbus atliko: grupės vadovas Kęstutis Žemantauskas, vyriausiosios skyriaus dirvožemininkės Irina Veršinina ir Egidija Vėbraitė, vyresnieji dirvožemininkai: Virginija Tvaskūnaitė, Vilija Nivinskienė, Darija Dirgelienė, Jovita Masiulienė, bei dirvožemininkas Justas Dumbliauskas.

 

 

Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse bei Kėdainių, Kretingos, Marijampolės, Rokiškio, Skuodo ir Zarasų rajonuose 2014 m. tirtų kadastrinių vietovių žemėlapiai

 

 

 

Kauno, Raseinių, Pakruojo,Utenos ir Lazdijų rajonuose 2015 m. tirtų kadastrinių vietovių žemėlapiai