Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Granuliuoto mėšlo poveikio tyrimai augalams ir dirvožemiui

Sutarties Nr. MT-15-20 (2015-06-17)

 

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) projektas finansuojamas iš LR Žemės ūkio ministerijos lėšų pagal skiriamą pagalbą Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015-2020 metų moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai vykdyti.

 

Perspektyvoje mėšlo tvarkymas orientuotas į jo granuliavimą. Granuliuotas mėšlas turi eilę privalumų: jį paprasčiau sufasuoti, transportuoti ir saugoti bei paskleisti dirvos paviršiuje, turi didesnę maisto medžiagų koncentraciją. Visa tai keičia klasikinio mėšlo sampratą, o mokslo neatsakytų klausimų yra daug: nežinomos jo tręšimo normos, įtaka augalams ir dirvožemiui, ypač kai po tręšimo dirvožemyje padidėja humuso kiekis. Atsakymai į šiuos klausimus leis parengti granuliuoto mėšlo naudojimo technologiją.

 

Tyrimų tikslas – ištirti granuliuoto mėšlo įtaką augalams ir dirvožemiui.

 

Tyrimų uždaviniai:

 1. Nustatyti įvairių rūšių mėšlo granulių cheminę sudėtį, fizikines savybes, maisto medžiagų atpalaidavimo kinetiką.
 2. Įvertinti įvairių granuliuoto mėšlo normų įtaką augalams ir jų kokybei.
 3. Ištirti granuliuoto mėšlo įtaką dirvožemio savybėms.
 4. Apibendrinus tyrimų duomenis pateikti išvadas ir  rekomendacijas.

 

Mokslinio objekto taikymas: dirvožemis, kuriame augs vasariniai rapsai ir bulvės.

 

Tyrimų vieta: Anykščių rajonas, Elmininkai, LAMMC Elmininkų bandymų stoties laukai.

 

Tyrimų schema vasariniams rapsams

 1. Kontrolė (be trąšų N0P0K0)
 2. Mineralinių trąšų fonas (N70P20K50)
 3. Fonas + 2 t/ha granuliuoto paukščių mėšlo
 4. Fonas + 2 t/ha granuliuotų organinių trąšų
 5. Fonas + 2 t/ha granuliuotų organinių mineralinių trąšų
 6. Fonas + 2 t/ha galvijų mėšlo granulių

 

Tyrimų schema bulvėms

 1. Kontrolė (be trąšų N0P0K0)
 2. Mineralinių trąšų fonas (N70P20K120)
 3. Fonas + 2 t/ha granuliuoto paukščių mėšlo
 4. Fonas + 2 t/ha granuliuotų organinių trąšų
 5. Fonas + 2 t/ha granuliuotų organinių mineralinių trąšų
 6. Fonas + 2 t/ha galvijų mėšlo granulių

 

MTTV projekto vykdymo eiga 2015 metais (I-asis etapas). Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas „Granuliuoto mėšlo poveikio tyrimai augalams ir dirvožemiui“ vykdomas pagal LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos mokslininkų parengtą tyrimų metodiką, laikantis sudaryto MTTV projekto vykdymo plano. Pilnas MTTV projekto Tyrimų metodikos aprašas.

 

Tarpinė ataskaita už 2015 m.  „Granuliuoto mėšlo poveikio tyrimai augalams ir dirvožemiui” pateikiama čiaPDF.

 

Galutinė ataskaita „Granuliuoto mėšlo poveikio tyrimai augalams ir dirvožemiui” pateikiama čia – PDF.

 

 

2015 m. atlikti darbai (I etapas)

1. Įrengti 2 lauko bandymai su vasariniais rapsais ir bulvėmis, išbandant įvairias granuliuoto mėšlo trąšas (laukelių matavimas, dirvožemio ėminių paėmimas, trąšų išbarstymas, augalų sėja ir sodinimas).

04-05 mėn.

1.1. Bandymo vietos parinkimas, laukelių išdėstymas ir matavimas

04 mėn. III-ias dešimtadienis

 

 

1.2. Prieš trąšų išbėrimą paimti dirvožemio ėminiai iš 0-20 cm sluoksnio (iš kiekvieno varianto dviejų pakartojimų), dirvožemio agrocheminėms savybėms nustatyti: pH, organinę anglį, judrųjį fosforą, judrųjį kalį. Ėminiai, mineraliniam azotui (Nmin) dirvožemyje nustatyti, buvo paimti iš 0–30 ir 30–60 cm sluoksnių, iš kiekvieno varianto dviejų apjungtų pakartojimų.

 1.3. Mineralinių ir organinių trąšų išbarstymas bei įterpimas į dirvožemį (vasariniams rapsams).
 1.4. Vasarinių rapsų sėja.
 1.5. Mineralinių ir organinių trąšų išbarstymas bei įterpimas į dirvožemį (vasariniams rapsams).  05 mėn. I-as dešimtadienis
 1.6. Bulvių sodinimas.
2. Atliktos įvairių rūšių granuliuoto mėšlo cheminės analizės: pH, sausosios medžiagos, organinės medžiagos, bendras azotas, bendras fosforas, bendras kalis ir organinė anglis. 04 mėn. III-ias dešimtadienis
3. Atliktos dirvožemio agrocheminės analizės: Nmin, pH, organinė anglis, judrusis fosforas ir judrusis kalis. 05 mėn.
4. Vykdyti vasarinių rapsų ir bulvių pasėlių priežiūros darbai. 05-08 mėn.

5. Vasarinių rapsų ir bulvių derliaus nuėmimas.

 09 mėn.

6. Dirvožemio ėminių paėmimas dirvožemio agrocheminei charakteristikai nustatyti.

09 mėn.

7. Rapsų sėklų ir bulvių gumbų derliaus cheminės sudėties nustatymas.

09-10 mėn.

8. Dirvožemio ėminių cheminių analizių atlikimas.

9. Gautų tyrimų rezultatų apibendrinimas ir tarpinės ataskaitos parengimas.

10 mėn.

2016 m. atlikti darbai (II etapas)

1. Dviejų lauko bandymų su vasariniais rapsais ir bulvėmis įrengimas, išbandant įvairias granuliuoto mėšlo trąšas: laukelių matavimas, dirvožemio ėminių paėmimas, trąšų išbarstymas, augalų sėja ir sodinimas, pasėlių priežiūra. 04-09 mėn.
2. Įvairių rūšių granuliuoto mėšlo analizavimas laboratorijoje: pH, sausosios medžiagos, organinės medžiagos, bendras azotas, bendras fosforas, bendras kalis ir organinė anglis. 04-05 mėn.
3. Dirvožemio agrocheminių analizių atlikimas: Nmin, pH, organinė anglis, judrusis fosforas ir judrusis kalis. 05 mėn.
4. Vasarinių rapsų ir bulvių derliaus nuėmimas. Gumbų ir sėklų ėminių paėmimas, cheminei sudėčiai nustatyti. 08-09 mėn.
5. Po augalų derliaus nuėmimo, dirvožemio ėminių paėmimas dirvožemio agrocheminei charakteristikai nustatyti. Ėminių analizavimas laboratorijoje: Nmin, pH, organinė anglis, judrusis fosforas ir judrusis kalis. 09-10 mėn.
6. Rapsų sėklų ir bulvių gumbų derliaus cheminės sudėties nustatymas. 09-10 mėn.
7. Gautų tyrimų rezultatų apibendrinimas ir galutinės ataskaitos parengimas. 10-11 mėn.