Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Dirvozemio komponenetai_1

 

Monografija 

 

  Lietuvos Agrarinių ir miškų mokslų centras

Akademija, Kėdainių r. 2010

 

ISBN 978-609-451-000-7

 

 

Monografijos sudarytojai:
habil. dr. Liudmila Tripolskaja, dr. Vytas Mašauskas,

dr. Tomas Adomaitis, dr. Danutė Karčauskienė,

prof. habil. dr. Zigmas Vaišvila

 

Autoriai:
dr. Tomas Adomaitis, dr. Antanas Antanaitis, dr. Šarūnas Antanaitis,
dr. |Jonas Arbačiauskas, dr. Aušra Arlauskienė, dr. Elena Aldona Arlauskienė,
dr. (HP) Eugenija Bakšienė, prof. dr. (HP) Angelija Bučienė, Rūta Česnulevičienė,
dr. Dalia Feizienė, dr. Kristina Grigaliūnienė, dr. Daiva Janušauskaitė,
dr. DaliaJanušauskaitė, dr. Valerija Janušienė, dr. Česlovas Karbauskis,
dr. Danutė Karčauskienė, dr. DonatasKončius, dr. Irena Krištaponytė,
doc. dr. Jonas Kučinskas, dr. (HP) Sigitas Lazauskas, dr. Danute Jadvyga Lubytė,
dr. Stanislava Maikštėnienė, dr. (HP) Saulius Marcinkonis, Laura Masilionytė,
dr. Vytas Mašauskas, dr. Audrone Mašauskienė, doc. dr. Jonas Mažvila,
dr. Regina Repšienė, dr. Danuta Romanovskaja, dr. Antanas Satkus,
prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis, Aldona Svirskienė, dr. Danutė Šimanskaitė,
dr. (HP) Alvyra Šlepetienė, habil. dr. Liudmila Tripolskaja,
prof. habil. dr. Zigmas Vaišvila, dr. Aleksandras Velykis,
doc. dr. Danguolė Zakarauskaitė, dr. Vilma Žėkaitė

 

Recenzavo:

doc. dr. Irena Pranckietienė,

dr. Kęstutis Armolaitis

 

 

Spartėjanti žemės ūkio technologinė pažanga svariai prisideda tenkinant didėjančius žmonių poreikius, tačiau intensyvinat gamybą vis sunkiau pasiekti, kad plėtra būtų sklandi, ištekliai naudojami efektyviai ir tausiai, egroekosistemos būtų našios ir stabilios, harmoningai funkcionuotų gamtinėje aplinkoje.

Leidinyje pristatomi moksliniai eksperimentai, aprėpiantys pusės amžiaus laikotarpį, yra itin reikšmingi, nes leidžia stabtelėti ir į visą procesą pažvelgti iš retrospektyvos. Išryškinama agroekosistemų komponentų ryšių dinamika, pokyčiai, susiję su agrocheminių  priemonių taikymu, o tyrimų metu sukauptos žinios ir patirtis leidžia tiksliau parinkti būdus, kaip geriau derinti didėjančio žemės ūkio augalų produktyvumo ir aplinkos tvarumo siekius.

 

 Monografijos „Agroekosistemų komponentų valdymas. Ilgalaikių agrocheminių tyrimų rezultatai”: įvadas, turinys PDF