Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Žemėlapių sudarymas

 

Agrocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojai remdamiesi atlikto dirvožemio tyrimo duomenimis gali parengti skaitmeninius agrocheminių savybių žemėlapius, būtinus žemės našumo vertinimui, diferencijuotam tręšimui ir kalkinimui, atsižvelgiant ne tik į augalų poreikius, bet ir į dirvožemio savybes.

 

Gali būti sudaromi tokie skaitmeniniai žemėlapiai:

 • dirvožemio rūgštumo ir kalkinimo;
 • dirvožemio judriųjų fosforo ir kalio;
 • tirtų vietų dirvožemio humusingumo;
 • tirtų vietų dirvožemio azotingumo;
 • dirvožemio ėminių paėmimo;
 • tiksliojo tręšimo ir kt.

 

Šalyje, esant labai nevienodiems dirvožemiams, sudarius agrocheminių rodiklių skaitmeninius žemėlapius, pagal kiekviename ėminyje nustatytas jų reikšmes, tyrimų užsakovui yra sudėtinga jais naudotis, planuojant ir praktiškai tręšiant žemės ūkio augalus. Todėl siekiant užsakovui dirvožemio agrocheminę medžiagą pateikti prieinamesnėje formoje, tikslinga artimus reikšme rodiklius apjungti, sudarant didesnius panašių dirvožemio agrocheminių savybių plotus. Kadangi atskirų laukų dirvožemio našumą ir panaudotų trąšų efektyvumą juose apsprendžia ne tik vien agrocheminės, bet ir kitos savybės kaip dirvožemio kilmė, granuliometrinė sudėtis, drėgmės režimas, todėl, sudarant panašių dirvožemio savybių laukus, į jas taip pat atsižvelgiama.

 

Skaitmeniniai panašių dirvožemio savybių laukų žemėlapiai sudaromi pagal panašių dirvožemio savybių žiniaraščius, pasinaudojus ūkio vidaus situacijos, su sėjomainos laukais bei skaitmeniniais dirvožemio planais, o taip pat žiniomis apie drenuotų, drėkinamų ir pakalkintų plotų ribas. Išskiriant laukus su panašiomis dirvožemio savybėmis atsižvelgiama į dirvožemio kilmę (LTDK-99 klasifikacijos SDV), granuliometrinę sudėtį (pagal Fere trikampį), pH reikšmę, fosforingumą ir kalingumą bei žemės ūkio naudmenas. Užsakovų pageidavimu skaitmeniniuose žemėlapiuose dirvožemio cheminių elementų kiekiai pateikiami realiomis reikšmėmis arba sąlyginėmis grupėmis, nuspalvinus ar nenuspalvinus atskirų grupių plotus.

 

 

Judrusis fosforas

 

Judrusis kalis

 

Tikslusis_fosforas_koreg

 

Tikslusis_kalis_k 

 

Geniene_pH_kor

 Geniene_PK_koreg

 

Geniene_eminiai_koreg 

 

Informacija teikiama:

 • dėl cheminių analizių – Analitinio skyriaus priėmime – tel. (8 37) 311 520; (8 620) 38835; el. paštas: analize@agrolab.lt
 • dėl ėminių paėmimo ir dirvožemio agrocheminio tyrimo – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 37) 311 531; (8 686) 44579; el. paštas: zemantauskas@agrolab.lt
 • dėl augalų tręšimo mineralinėmis trąšomis – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 37) 311 531; (8 686) 44579; el. paštas: zemantauskas@agrolab.lt
 • dėl augalų tręšimo organinėmis trąšomis (mėšlas, dumblas, kompostai) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 686) 44569; (8 616) 03855; el. paštas: studijos08@gmail.com arba sumskis@agrolab.lt
 • dėl tiksliojo tręšimo (precizinio) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 616) 03855; sumskis@agrolab.lt

 

 Teikiamų paslaugų įkainius rasite čia.