Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Dr. Virgilijus Paltanavičius

 

Agrocheminių tyrimų skyrius

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

 

Tel. (8 37) 312 412; (8 37) 311 684

El. paštas: v.paltanavicius@gmail.com

 

Gimimo data    1958 m. balandžio 15 d.

 

Išsilavinimas

1976–1981 m. Lietuvos žemės ūkio akademija (nuo 2011 m. Aleksandro Stulginskio universitetas), Agronomijos fakultetas, mokslinis agronomas.

 

Mokslo laipsnis

2001 m. Daktaras (biomedicinos mokslai).

 

Mokslinių tyrimų kryptys

Įvairių trąšų formų ir normų įtaka žemės ūkio augalams. Maisto medžiagų balanso optimizavimas siekiant pasiekti planuojamą produktyvumą.

 

Profesinė patirtis

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agrocheminių tyrimų laboratorija. Agrocheminių tyrimų skyrius jaunesnysis mokslo darbuotojas.

Nuo 2013 m. UAB ,,Arvi fertis“ Marketingo ir agrochemijos klausimų sk. vadovas.

2011–2013 m. UAB ,,Timac agro“ Produktų vadovas Baltijos šalims.

2009–2011 m. UAB ,,Agrowill gr“ Augalininkystės skyriaus vadovas.

1997–2009 m. UAB ,,Arvi fertis“ generalinio direktoriaus pavaduotojas agrochemijai,

UAB ,,Arvi Cukrus“ generalinis direktorius,

UAB ,,Arvi fertis“ Agronomijos skyriaus vadovas.

2001–2002 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto lektorius.

1984–1997 m. Marijampolės Želsvelės žemės ūkio bendrovės vyriausiasis agronomas.

1981–1984 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centro jaunesnysis mokslinis bendradarbis.

 

Kvalifikacijos tobulinimas

  • 2014 m. Nematoma pardavimų pusė. Kaip siekiame tikslų kurdami vertę klientui, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.
  • 2007 m. Efektyvus komandinis darbas, darbas komandoje, ODC.
  • 2003 m. Agronomijos technologijų ateitis, LŽŪU.
  • 2000 m. Lyderystės įgūdžiai, IBC.

 

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

  • Šiuliauskas A., Liakas V., Paltanavičius V. 2000. Žieminių kviečių augimo derliaus formavimosi ypatumai skirtingai juos tręšiant. Žemdirbystė, 70: 79–85.

 

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, ar jų dalys

  • Šiuliauskas A., Liakas V., Paltanavičius V. 2002. Šiuolaikinės augalininkystės technologijos. 2 tomas. Lietuvos žemės ūkio universitetas, p.136.

 

Užsienio leidyklose išleistos monografijos, knygos, ar jų dalys

  • Šiuliauskas A., Liakas V., Paltanavičius V. 2006. Effects of mineral fertilizer rates on the formation of sugar beet yield Faculty of agriculture of J. J. Strossmayer in Osijek, Croatia, 487–488 p.

 

Parengtos rekomendacijos ūkio plėtrai

  • V. Paltanavičius. 1999. Įvairių formų kompleksinių trąšų įtaka žemės ūkio augalams, Lietuvos žemės ūkio universitetas – ARVI, 19 p. (rusų kalba).
  • J. Kučinskas, A. Žemaitis, A. Švedas, V. Paltanavičius. 1998. Firmos ARVI gaminamų kompleksinių trąšų efektyvumo tyrimai ir panaudojimas, Kaunas-Akademija, 19 p.