Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

 Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai 2017

 Sutarties Nr. 8P-17-034 (2017-03-06)

 

LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija, vykdydama Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje numatytas Lietuvos ekonominės, socialinės ir aplinkos apsaugos bei kitų sričių politikos gaires iki 2020 m., LR Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) užsakymu, kasmet vykdo agrocheminio tyrimo darbus įvairiuose šalies dirvožemiuose, su tikslu nustatyti dirvožemio monitoringo – agrocheminių savybių kaitos tyrimus, kuriais remiantis ir panaudojus ankstesnių tyrimų duomenis, būtų galima sudaryti prognozavimo būdu, skaitmeninius agrocheminių savybių žemėlapius, būtinus žemės našumo vertinimui, diferencijuotam tręšimui ir kalkinimui, atsižvelgiant ne tik į augalų poreikius, bet ir į dirvožemio savybes.

 

Remiantis 2017 m. kovo mėn. 6 d. ŽŪM sutartimi Nr. 8P–17–034 (redakcija 2017–05–22, Nr. 8P–17–104) Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija 2017 m. atliko šiuos darbus:

 

1. Vykdė dirvožemio agrocheminių savybių (dirvožemio rūgštumo (pH), judriųjų fosforo (P2O5) ir kalio (K2O)) stebėseną. 2016 m. surinktuose dirvožemio ėminiuose iš 40 000 ha ploto: Alytaus r. sav. – 8500 ha, Druskininkų r. sav. – 2000 ha, Rietavo r. sav. – 5800 ha, Plungės r. sav. – 8000 ha, Kaišiadorių r. sav. – 8000 ha, Jonavos r. sav. – 7700 ha. atliko dirvožemio rūgštumo, judriųjų P2O5 ir K2O analizes.

2. Apibendrino ir įvedė 2016 m. rinktų ėminių iš 40 000 ha ploto (Alytaus r. sav. – 8500 ha, Druskininkų r. sav. – 2000 ha, Rietavo r. sav. – 5800 ha, Plungės r. sav. – 8000 ha, Kaišiadorių r. sav. – 8000 ha, Jonavos r. sav. – 7700 ha) dirvožemio agrocheminių tyrimų rezultatus į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę, sudarė dirvožemio rūgštumo, laukų su panašiomis dirvožemio savybėmis (judriųjų P2O5 ir K2O) žemėlapius, išanalizavo jų kaitos tendencijas.

3. Agrocheminių dirvožemio savybių tyrimams lauke, 2017 m. surinko dirvožemio ėminius iš 40 000 ha ploto: Vilkaviškio r. sav. – 8400 ha, Joniškio r. sav. – 6050 ha, Šilalės r. sav. – 8600 ha, Tauragės r. sav. – 8500 ha, Varėnos r. sav. – 8450 ha.

4. Vykdė dirvožemyje mineralinio azoto (Nmin) pokyčių stebėseną: iš įvairiose šalies vietose išdėstytų aikštelių, pavasarį bei rudenį surinko ir ištyrė 1600 mineralinio azoto ėminių, įvedė tyrimų rezultatus į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę, juos apibendrino, nustatė kaitos tendencijas.

5. Parengė galutinę mokslinę ataskaitą „Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai 2017„.

 

LAMMC Agrocheminių tyrimų skyriaus dirvožemininkai ir mokslo darbuotojai (skyriaus vedėja, mokslo darbuotoja dr. L. Žičkienė) vykdė dirvožemio agrocheminio tyrimo (ėminių paėmimas pH, judriųjų P2O5 ir K2O nustatymui) bei mineralinio azoto (Nmin)pokyčių stebėsenos darbus, pavasarį ir rudenį įvairiose šalies vietose išdėstytose aikštelėse. Taip pat atliko gautų tyrimų rezultatų vertinimą, juos apibendrino ir suvedė į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę. Dirvožemio laboratorines analizes atliko Analitinio skyriaus darbuotojai (skyriaus vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas dr. R. Mažeika).

 

Dirvožemio tyrimo duomenis įvertino, juos apibendrino, nustatė kaitos tendencijas ir galutinę ataskaitą parengė Agrocheminių tyrimų skyriaus vedėja dr. L. Žičkienė, mokslo darbuotojai dr. A. Masevičienė ir dr. J. Arbačiauskas; žemėlapius sudarė duomenų bazių specialistė S. Grickevičienė. Dirvožemio agrocheminio tyrimo lauko ir kameralinius darbus atliko: žemės ūkio konsultantas K. Žemantauskas, vyriausiosios dirvožemininkės I. Veršinina ir E. Vėbraitė, vyresniosios dirvožemininkės: V. Tvaskūnaitė, V. Nivinskienė, D. Dirgelienė, J. Masiulienė.