Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

 Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai 2018

 Sutarties Nr. 8P-18-031 (2018-02-20)

 

LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija, vykdydama Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje numatytas Lietuvos ekonominės, socialinės ir aplinkos apsaugos bei kitų sričių politikos gaires iki 2020 m., LR Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) užsakymu, kasmet vykdo agrocheminio tyrimo darbus įvairiuose šalies dirvožemiuose, su tikslu nustatyti dirvožemio monitoringo – agrocheminių savybių kaitos tyrimus, kuriais remiantis ir panaudojus ankstesnių tyrimų duomenis, būtų galima sudaryti prognozavimo būdu, skaitmeninius agrocheminių savybių žemėlapius, būtinus žemės našumo vertinimui, diferencijuotam tręšimui ir kalkinimui, atsižvelgiant ne tik į augalų poreikius, bet ir į dirvožemio savybes.

 

Remiantis 2018 m. vasario mėn. 20 d. ŽŪM sutartimi Nr. 8P-18-031, Agrocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojai  2018 m. atlieka ir vykdo tyrimų programos „Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai“ darbus sekančiai:

 

Suplanuoti  einamieji darbai

1. 2017 m. surinktuose dirvožemio ėminiuose iš 40 000 ha ploto (Vilkaviškio r. sav. – 8400 ha, Joniškio r. sav. – 6050 ha, Šilalės r. sav. – 8600 ha, Tauragės r. sav. – 8500 ha, Varėnos r. sav. – 8450 ha) bus atliktos dirvožemio rūgštumo, judriųjų fosforo ir kalio chemines analizes. (iki lapkričio mėn.)

2. 2018 m. agrocheminių dirvožemio savybių tyrimams lauke bus surinkti dirvožemio ėminiai iš 40 000 ha ploto: Akmenės r. sav. – 8000 ha, Ignalinos r. sav. – 5900 ha, Šilutės r. sav. – 4950 ha, Pagėgių r. sav. – 1000 ha, Panevėžio r. sav. – 10000 ha, Pasvalio r. sav. – 8600 ha). Pastaba: kol tyrimas nėra galutinai baigtas, pateikiame preliminarius plotus. (iki lapkričio mėn.)

  Suplanuoti baigiamieji darbai

1. Atliktus 2017 m. surinktuose dirvožemio ėminiuose iš 40 000 ha ploto (Vilkaviškio r. sav., Joniškio r. sav., Šilalės r. sav., Tauragės r. sav., Varėnos r. sav.) dirvožemio rūgštumo, judriųjų fosforo ir kalio chemines analizes, gauti tyrimų rezultatai bus įvertinti ir įvesti į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę, bus sudaryti dirvožemio rūgštumo bei laukų su panašiomis dirvožemio savybėmis (judriųjų P2O5 ir K2O) žemėlapiai. (lapkričio-gruodžio mėn.)

2. Dirvožemio tyrimo duomenys bus įvertinti, apibendrinti, nustatytos jų kaitos tendencijos ir parengta galutinė ataskaita. (lapkričio-gruodžio mėn.)