Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai 2020

 

LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija, vykdydama Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje numatytas Lietuvos ekonominės, socialinės ir aplinkos apsaugos bei kitų sričių politikos gaires iki 2020 m., LR Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) užsakymu, kasmet vykdo agrocheminio tyrimo darbus įvairiuose šalies dirvožemiuose, su tikslu nustatyti dirvožemio monitoringo – agrocheminių savybių kaitos tyrimus, kuriais remiantis ir panaudojus ankstesnių tyrimų duomenis, būtų galima sudaryti prognozavimo būdu, skaitmeninius agrocheminių savybių žemėlapius, būtinus žemės našumo vertinimui, diferencijuotam tręšimui ir kalkinimui, atsižvelgiant ne tik į augalų poreikius, bet ir į dirvožemio savybes.

 

Remiantis 2020 m. vasario 20 d. ŽŪM sutartimi Nr. 8P–20–025, LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija 2020 m. atliko šiuos darbus:

 

1. Vykdė dirvožemio agrocheminių savybių (dirvožemio rūgštumo (pH), judriųjų fosforo (P2O5) ir kalio (K2O)) stebėseną. 2019 m. surinktuose dirvožemio ėminiuose iš 40 039,2 ha ploto: Kelmės r. sav. – 9163,0 ha, Biržų r. sav. – 7963,4 ha, Prienų r. sav. – 7857,1 ha, Kupiškio r. sav. – 7316,8 ha, Ukmergės r. sav. – 7738,9 ha, atliko dirvožemio rūgštumo, judriųjų P2O5 ir K2O analizes.

 

2. Apibendrino ir įvedė 2019 m. rinktų ėminių iš 40 039,2 ha ploto (Kelmės r. sav. – 9163,0 ha, Biržų r. sav. – 7963,4 ha, Prienų r. sav. – 7857,1 ha, Kupiškio r. sav. – 7316,8 ha, Ukmergės r. sav. – 7738,9 ha) dirvožemio agrocheminių tyrimų rezultatus į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę, sudarė dirvožemio rūgštumo, laukų su panašiomis dirvožemio savybėmis (judriųjų P2O5 ir K2O) žemėlapius, išanalizavo jų kaitos tendencijas.

 

3. Agrocheminių dirvožemio savybių tyrimams lauke, 2020 m. surinko dirvožemio ėminius iš 40 000 ha ploto: Jurbarko r. sav. – 7190,0 ha, Elektrėnų sav. – 3950,0 ha, Vilniaus r. sav. – 9780,0 ha, Klaipėdos r. sav. – 9390,0 ha, Radviliškio r. sav. – 9690,0 ha.

 

4. Vykdė dirvožemyje mineralinio azoto (Nmin) ir mineralinės sieros (Smin) pokyčių stebėseną: iš įvairiose šalies vietose išdėstytų aikštelių, pavasarį bei rudenį surinko ir ištyrė 1600 mineralinio azoto bei 800 mineralinės sieros ėminių, įvedė tyrimų rezultatus į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę, juos apibendrino, nustatė kaitos tendencijas.

 

5. Vykdė dirvožemyje humuso, judriųjų aliuminio, kalcio ir magnio, judriųjų mikroelementų (B, Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, Co), sunkiųjų metalų (Cd, Cr, Ni, Pb, As) ir mainų katijonų (Ca2+, Mg+2, K+, Na+) stebėseną 24 aikštelėse, išdėstytose Biržų, Prienų, Kelmės, Kupiškio ir Ukmergės rajonuose.

 

6. Parengė galutinę mokslinę ataskaitą – ILGAMEČIAI DIRVOŽEMIO AGROCHEMINIŲ SAVYBIŲ STEBĖJIMO TYRIMAI (2020).


LAMMC Agrocheminių tyrimų skyriaus darbuotojai (skyriaus vedėja, mokslo darbuotoja dr. L. Žičkienė) vykdė dirvožemio agrocheminio tyrimo (ėminių paėmimo, dirvožemio pH, judriųjų P2O5 ir K2O nustatymui) bei mineralinio azoto (Nmin)ir mineralinės sieros (Smin) pokyčių stebėsenos darbus, pavasarį ir rudenį įvairiose šalies vietose išdėstytose aikštelėse. Humuso, judriųjų kalcio, magnio ir aliuminio, judriųjų mikroelementų (B, Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, Co), sunkiųjų metalų (Cd, Cr, Ni, Pb, As) ir mainų katijonų (Ca2+, Mg+2, K+, Na+) stebėsenos įvertinimui, vasaros metu surinko dirvožemio ėminius iš žemės ūkio naudmenose parinktų tipingų dirvožemių Biržų, Prienų, Kelmės, Kupiškio ir Ukmergės rajonuose. Taip pat atliko gautų tyrimų rezultatų vertinimą, juos apibendrino, nustatė kaitos tendencijas, parengė galutinę ataskaitą ir suvedė į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę.

 

Dirvožemio laboratorines analizes atliko Analitinio skyriaus darbuotojai (skyriaus vedėjas, vyriausias mokslo darbuotojas dr. R. Mažeika).