Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai 2021

 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Žemdirbystės instituto Žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų laboratorija (LAMMC), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (LR ŽŪM) užsakymu, kasmet vykdė agrocheminio tyrimo darbus įvairiuose šalies dirvožemiuose, su tikslu nustatyti dirvožemio stebėsenos – agrocheminių savybių kaitos tyrimus, kuriais remiantis ir panaudojus ankstesnių tyrimų duomenis, būtų galima sudaryti prognozavimo būdu skaitmeninius agrocheminių savybių žemėlapius, būtinus žemės našumo vertinimui, diferencijuotam tręšimui ir kalkinimui, atsižvelgiant ne tik į augalų poreikius, bet ir į dirvožemio savybes.

 

Remiantis 2021 m. rugsėjo 7 d. LR ŽŪM sutartimi Nr. 8P–21–122, LAMMC ŽI Agrocheminių tyrimų laboratorijoje buvo ištirti 9963 ėminiai (iš 40322,4 ha ploto), juose nustatant dirvožemio pH, judriojo fosforo ir judriojo kalio kiekius: Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje – 1510 ėminių (iš 7327,5 ha ploto); Elektrėnų savivaldybės teritorijoje – 1078 ėminiai (iš 4084,7 ha); Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje – 2642 ėminiai (iš 9692,3 ha); Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje – 2420 ėminių (iš 9405,3 ha); Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje – 2313 ėminiai (iš 9812,6 ha).

 

Įvertinus gautus tyrimų rezultatus, buvo parengta galutinė ataskaita, kurioje aptarti ir apibendrinti tirtų dirvožemio agrocheminių savybių (pH, judriųjų fosforo ir kalio) kitimo dėsningumai lyginant su ankstesniais atitinkamų teritorijų tyrimais. Pagal tai bus atliktas skaitmeninės kartografinės medžiagos, su dirvožemio pH, judriųjų fosforo ir kalio kiekių duomenimis, rinkinio (Dirv_AgrochDR10LT) atnaujinimas (pagal sutarties techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus) erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt. Gauti tyrimų rezultatai viešinami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) bei LAMMC ŽI Agrocheminių tyrimų laboratorijos interneto svetainėse.

 

Informacinis straipsnis – Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių stebėjimo tyrimai_2021 (pdf)

 

Stebėsenos tyrimų dalyviai:

Vadovas:

Prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis, tel. 8 (37) 312412, el. paštas: gediminas.staugaitis@lammc.lt, LAMMC Žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų laboratorijos vadovas, vyriausias mokslo darbuotojas

 

Ataskaitą parengė:

Dr. Aistė Masevičienė, tel. 8 (37) 312412, el. paštas: aiste.maseviciene@lammc.lt, LAMMC Žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų laboratorijos Agrocheminių tyrimų skyriaus mokslo darbuotoja

 

Dirvožemio agrocheminio tyrimo lauko ir kameralinius darbus atliko:

LAMMC Žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų laboratorijos Agrocheminių tyrimų skyriaus darbuotojai (skyriaus vedėja, mokslo darbuotoja dr. L. Žičkienė).

 

Dirvožemio laboratorines analizes atliko:

LAMMC Žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų laboratorijos Analitinio skyriaus chemikės (skyriaus vedėjas, vyriausias mokslo darbuotojas dr. R. Mažeika).