Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

 Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai 2013

 

Projektas „Agrocheminių dirvožemio savybių tyrimai” finansuojamas ŽŪM (2013-03-13 sutartis Nr. 8 P-13-052)

 

Projekto vykdymo metai:    2005 – 2013 m.

 

Projekto tikslas  – atlikti dirvožemio monitoringo – agrocheminių savybių kaitos tyrimus, kuriais remiantis  bei panaudojus ankstesnių tyrimų duomenis, būtų galima sudaryti prognozavimo būdu skaitmeninius agrocheminių savybių žemėlapius, būtinus žemės našumo vertinimui, diferencijuotam tręšimui ir kalkinimui, atsižvelgiant ne tik į augalų poreikius, bet ir į dirvožemio savybes.

 

LAMMC filialo Agrocheminių tyrimų laboratorija, vykdydama Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje numatytas Lietuvos ekonominės, socialinės ir aplinkos apsaugos bei kitų sričių politikos gairės iki 2015 m., ŽŪM užsakymu, kasmet vykdo agrocheminio tyrimo darbus įvairiuose šalies dirvožemiuose, tikslu nustatyti dirvožemio monitoringo – agrocheminių savybių kaitos tyrimus, kuriais remiantis  ir panaudojus ankstesnių tyrimų duomenis, būtų galima sudaryti prognozavimo būdu, skaitmeninius agrocheminių savybių žemėlapius, būtinus žemės našumo vertinimui, diferencijuotam tręšimui ir kalkinimui, atsižvelgiant ne tik į augalų poreikius, bet ir į dirvožemio savybes. Remiantis su ŽŪM 2013–03–13 sutartimi Nr. 8 P–13–052 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija 2013 metais atliko šiuos darbus:

  1. vykdė dirvožemio agrocheminių savybių (pH, judriojo fosforo ir kalio) stebėseną;
  2. surinktuose dirvožemio ėminiuose iš 40 000 ha ploto 2012 m.: Vilniaus r. – 9775 ha; Švenčionių r. – 6379 ha; Širvintų r. – 10418 ha, Šalčininkų r. – 8357 ha, Trakų r. – 7002 ha atliko dirvožemio rūgštumo, judriųjų fosforo ir kalio analizes;
  3. apibendrino ir įvedė 2012 metais rinktų ėminių iš 40 000 ha ploto, iš jų Vilniaus r. – 9775 ha; Švenčionių r. – 6379 ha; Širvintų r. – 10418 ha, Šalčininkų r. – 8357 ha, Trakų r. – 7002 ha dirvožemio agrocheminių tyrimų duomenis į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę, sudarė dirvožemio rūgštumo, laukų su panašiomis dirvožemio savybėmis (judriųjų P2O5 ir K2O) žemėlapius, išanalizavo jų kaitos tendencijas;
  4. agrocheminių dirvožemio savybių tyrimams lauke surinko dirvožemio ėminius iš 40 000 ha ploto: Anykščių r. – 10000 ha, Molėtų r. – 7000 ha, Šiaulių r. – 7000 ha, Telšių r. – 8000 ha, Mažeikių r. – 8000 ha;
  5. vykdė dirvožemyje mineralinio azoto (Nmin.) ir sieros pokyčių stebėseną: iš įvairiose šalies vietose išdėstytų aikštelių, pavasarį ir rudenį surinko ir ištyrė 1600 mineralinio azoto ir 800 mineralinės sieros ėminių, įvedė tyrimų duomenis į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę, juos apibendrino, nustatė kaitos tendencijas.

Dirvožemio agrocheminio tyrimo (dirvožemio ėminių paėmimo pH, P2O5 ir K2O nustatyti), mineralinio azoto (Nmin.) ir sieros pokyčių stebėsenai iš įvairiose šalies vietose išdėstytų aikštelių, pavasarį ir rudenį ėminių surinkimo lauko darbus, 2012 m. rinktų ėminių dirvožemio agrocheminių tyrimo duomenų pH, P2O5 ir K2O nustatyti bei mineralinio azoto (Nmin.) ir sieros pokyčių stebėsenos įvedimo ir apibendrinimo į GIS duomenų bazę darbus vykdė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialo Agrocheminių tyrimų skyriaus dirvožemininkai ir mokslo darbuotojai (skyriaus vedėjas doc. dr. Jonas Mažvila). Dirvožemio laboratorines analizes atliko: Analitinio skyriaus darbuotojai (vedėjas dr. Romas Mažeika). Dirvožemio tyrimo duomenis apibendrino, juos įvertino, nustatė kaitos tendencijas ir galutinę ataskaitą parengė Agrocheminių tyrimų skyriaus vedėjas vyresn. mokslo darbuotojas doc. dr. Jonas Mažvila, vyresnioji inžinierė programuotoja Silvija Grickevičienė, mokslo darbuotojai dr. Jonas Arbačiauskas ir dr. Donatas Šumskis, jaunesniosios mokslo darbuotojos – dr. Aistė Masevičienė, dokt. Lina Žičkienė ir dokt. Rūta Staugaitienė. Dirvožemio agrocheminio tyrimo lauko ir kameralinius darbus atliko: grupės vadovas Kęstutis Žemantauskas, vyriausiosios skyriaus dirvožemininkės Irina Veršinina ir Egidija Vėbraitė, vyresnieji dirvožemininkai: Virginija Tvaskūnaitė, Vilija Nivinskienė, Darija Dirgelienė, Jovita Masiulienė, Paulius Sabaliauskas ir ekologas Antanas Švėgžda.

 

 

Vilniaus, Švenčionių, Šalčininkų, Širvintų ir Trakų rajonuose 2012 m. tirtų kadastrinių vietovių žemėlapiai

 

 

 

Anykščių, Molėtų, Mažeikių, Šiaulių ir Telšių rajonuose 2013 m. tirtų kadastrinių vietovių žemėlapiai