Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis

  LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius

  Vyriausiasis mokslo darbuotojas

 

  Tel. (8 37) 312 412
  El. paštas: gediminas.staugaitis@lammc.lt

 

  Gimimo data    1952 m. kovo 27 d.

 

 

 

 

Išsilavinimas

1999 m. Biomedicinos mokslų habilituotas daktaras (disertacija ginta Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute), habilitacinio darbo tema „Lauko ir šiltnamių daržovių tręšimo azoto trąšomis optimizavimas“.

1980 m. Žemės ūkio mokslų kandidatas (disertacija ginta LŽŪA), 1993 m. nostrifikuotas į biomedicinos mokslų daktaro laipsnį, disertacijos tema „Įvairių sėjomainos grandžių įtaka miežių grūdų kokybei“, vadovas prof. Antanas Stancevičius.

1975 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, mokslinis agronomas.

 

 

Moksliniai vardai

Nuo 2008 m. birželio 17 d. biomedicinos mokslų srities profesorius (Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008 m. birželio 20 d.).

 

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • Agrochemija, dirvotyra.
 • Daržininkystė, sodininkystė.
 • Ekologija, aplinkos apsauga.
 • Žemdirbystė, augalininkystė.

 

Profesinė patirtis

Akademinio darbo patirtis

2003–2008 m. Profesoriaus pareigose Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir Agrochemijos katedroje.

2001–2003 m. Docento pareigose Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir Agrochemijos katedroje.

 

Darbas mokslo tyrimo įstaigose

 • Nuo 2013 m. Antraeilėse pareigose Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Nemunas Atviros prieigos Žemės ir miškų ūkio junginio tyrimų centro Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Žemdirbystė instituto Agrobiologijos laboratorijoje vyriausiuoju mokslo darbuotoju, laboratorijos vedėju.
 • Nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas.
 • 2003–2009 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas, direktorius.
 • 1984–2003 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, agrochemijos ir biochemijos laboratorijos vedėjas, daržininkystės skyriaus vedėjas, vyresnysis mokslinis bendradarbis.
 • 1975–1984 m. Respublikinė agrochemijos laboratorija (šiuo metu LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija), dirvožemininkas, bandymininkas, dirvožemio grupės viršininkas.

 

Pedagoginė – metodinė veikla

2001–2008 m. skaityti moduliai Lietuvos žemės ūkio universitete:

AFDA 521 Dirvožemio tyrimai ir vertinimas,

AFDA 723 Dirvožemio taikomieji tyrimai ir vertinimas,

AFDA 521 Sodo ir daržo augalų tręšimas,

AFDA  B09 Sodo ir daržo augalų mityba.

 

Kita veikla

 • Nuo 2003 m. Lietuvos standartizacijos departamento komiteto „Trąšos“ (TK 57) pirmininkas.
 • 2003–2007 m. Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, šios tarybos „Ūkio, verslo ir investicijų“ komiteto pirmininkas, Kauno rajono savivaldybės tarybos kolegijos narys ir pirmininkas (2005–2007 m.), Kauno apskrities regioninės plėtros komiteto narys, Kauno rajono smulkaus ir vidutinio verslo paramos fondo pirmininkas.
 • Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto tarybos narys 1991–2000 m.,  Lietuvos žemdirbystės instituto tarybos narys 2005–2009 m., nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro tarybos narys.
 • Lietuvos bulvių ir daržovių asociacijos įkūrimo iniciatorius, steigėjas ir įstatų rengėjas (1998 m.).
 • Lietuvos šiltnamių asociacijos vienas iš įkūrėjų, 1997–1998 m. jos direktorius.
 • Nuo 1981 m. Lietuvos dirvožemininkų draugijos narys.

 

Kvalifikacijos tobulinimas

Nuo 2004 m. dalyvavimas šalies ir tarptautinėse konferencijose, kasmet 1–2 išvykos į užsienį.

 

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

Tarptautiniai mokslo projektai

 1. Europos Sąjungos 10 šalių (Vokietijos, Austrijos, Vengrijos, Slovėnijos, Čekijos, Slovakijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos) projekto „Soil testing methods and fertilizer recommendation in Central-Eastern European contries“ vadovas iš Lietuvos pusės, 2006–2008 m.
 2. „Azoto ir fosforo junginių koncentracijos Lielupės baseino dirvožemiuose stebėsena“ (Interreg. Nr. SIV–091). Vykdytojai: Lietuvos žemdirbystės instituto agrocheminių tyrimų centras ir Latvijos agrocheminių tyrimų centras. 2006–2007 m., projekto vertė 80,8 tūkst. eurų, projekto vadovas.
 3. „Increase of yield, soil activity and level of phosphorus assimilation by plants with the help of liquid organic fertilisers containing humic- and fulvic- acids”, vykdytojai LŽŪU, Tradecorp kompanija ir Briuselio universitetas, 2003–2006 m., Lietuvos pusės projekto vertė 90 tūkst. eurų, projekto vadovas iš Lietuvos pusės.
 4. „Mokslinė-techninė parama bulvių ir lauko daržovių auginimui Lietuvoje”, SENTER programa, vykdytojai International Potato Consultants B.V., Agrico, Bejo Zaden B.V. (visi iš Olandijos), Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Lietuvos konsultavimo tarnyba, vykdyta 1996–1998 m., projekto vertė 1,5 mln. Lt, projekto vadovas iš Lietuvos pusės.
 5. „Lietuvos šiltnamių ūkio strateginiai tyrimai”, PHARE programa, vykdytojai Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas ir VEK (Olandija), vykdyta 1993–1994 m., projekto vertė 200 tūkst. Lt, projekto vadovas iš Lietuvos pusės.

Dalyvavimas stambiuose šalies mokslo ir mokslo plėtros projektuose

 1. Lietuvos žemės ūkio ministerijos 2010–2011 m. finansuota mokslo programa „Augalinės kilmės atliekų panaudojimo tręšimui, jų normų nustatymo, kitų augalinių trąšų žemės ūkyje naudojimo būdų tyrimai, analizė ir įvertinimas“. Vertė 40 tūkst. Lt (vykdytojas).
 2. Lietuvos žemės ūkio ministerijos 2010–2011 m. finansuota mokslo programa „Komposto, naudojamo žemės ūkyje, kokybės reikalavimų nustatymas, tyrimai, analizė ir įvertinimas“. Vertė 40 tūkst. Lt (vadovas).
 3. Ūkio ministerijos 2010 m. užsakyta studija „Lietuvos ūkyje naudojamų trąšų analizė ir pasiūlymai dėl nacionalinio reglamentavimo pakeitimų, atsižvelgiant į agrochemijos, saugumo ir sveikatos reikalavimus“. Projekto vertė 22 tūkst. Lt (projekto vadovas).
 4. Lietuvos žemės ūkio ministerijos 2008–2009 m. finansuota mokslo programa ,,Dirvožemio savybių saugojimas ir gerinimas“. Jos dalys: 1. Humuso kiekio įvairiose Lietuvos dirvožemiuose ir regionuose įvertinimas, vertė 88 tūkst. Lt. 2. Mineralinės sieros Lietuvos dirvožemiuose nustatymas ir jos kintamumo įvertinimas, vertė 68 tūkst. Lt. (vadovas).
 5. Aplinkos agentūros 2008–2009 m. finansuota programa „Rekomendacijų žemės ūkio teritorijų erozijos mažinimui ir efektyviam geros ūkininkavimo praktikos priemonių įgyvendinimui parengimas, siekiant sumažinti vandens telkinių taršą“. Projekto vertė 177 tūkst. Lt (vienas iš keturių LŽI Agrocheminių tyrimų centro vykdytojų).
 6. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamas mokslo projektas  „Sunkiaisiais metalais užteršto dirvožemio atkūrimas ir jame augusių augalų ekologiškas utilizavimas“. Projekto dalyviai – LŽŪU ir LŽI Agrocheminių tyrimų centras. Projekto dalies finansavimas 2007 m. – 36 tūkst. Lt (vadovas nuo LŽI Agrocheminių tyrimų centro).
 7. ŽŪM finansuojama mokslo plėtros programa „Dirvožemio agrocheminiai tyrimai“. Finansavimas: 2006–2008 m.   laikotarpiu kasmet po 400 tūkst. Lt, 2009–2013 m. –  kasmet po 600 tūkst. Lt (projekto vadovas).
 8. ŽŪM finansuojama programa „Naujos žemės vertinimo metodikos parengimas“. Vykdytojai – VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas ir LŽI  Agrocheminių tyrimų centras. Projekto dalies „Duomenų bazės DirvAgroch_DB10LT apie pH, judriųjų fosforo bei kalio ir smėlio dirvožemio humusingumo grupes parengimas“ finansavimas 2006 m. – 74, 2008 m. – 250, 2009 – 182, 2011 –1084, 2012 – 784, 2013 – 784 tūkst. Lt (projekto dalies vadovas).
 9. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo bei Lietuvos žemės ūkio ministerijos finansuotas mokslo projektas „Kenksmingosios medžiagos žemės ūkio produkcijoje: rizikos veiksniai ir prevencija“. Projekto dalyviai – 4 mokslo įstaigos, projekto dalis „Natūralieji radionuklidai ir sunkieji metalai‘, projekto dalies finansavimas 2006 m. – 40 tūkst. Lt , 2007 m. – 34 tūkst. Lt (šios dalies projekto vadovas).
 10. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo 2002–2004 m. finansuotas projektas Nr. B434 „Seleno kiekio Lietuvos dirvožemiuose nustatymas ir jo reikšmės augalams ir gyvuliams išaiškinimas“. Projekto dalyviai Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centras, Lietuvos veterinarijos akademija (vykdytojas).
 11. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotas projektas (Nr. 96-107/1A) „Lietuvoje auginamų augalų, skirtų žmogaus mitybai, kokybės atlaso sudarymas“. Vykdymo laikotarpis 1996–1997 m., projekto vertė 80 tūkst. Lt (projekto vadovas).
 12. Agropramoninio komiteto finansuojama mokslo programa „Daržovių auginimo technologijų tobulinimas, produkcijos perdirbimas ir naudojimas, siekiant minimaliai sumažinti nitratų kiekį“. Vykdytojai Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Vilniaus universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Higienos centras, Vilniaus ir Neveronių šiltnamių kombinatai. Vykdymo laikotarpis 1989–1992 m., planuojamas finansavimas buvo 280 tūkst. rublių (visos programos vadovas).

Naujų trąšų kūrimo ir išbandymo programos

 1. Įvairios sudėties mineralinių trąšų tyrimai ir suderinamumas ž. ū. augalų pagrindiniam ir papildomam tręšimui. Vykdytojas LŽŪU 2004–2006 m., finansavo UAB Kemira Grow How, Nr. A-06-03, 45 tūkst. Lt ir LVMSF, Nr. G-42/06, 45 tūkst. Lt) (programos vadovas).
 2. Tręšimo sistemos parengimas bulvėms ir daržovėms intensyvios gamybos sąlygomis. Vykdytos LŽŪU 2001–2003 m., finansavo UAB „Kemira Agro“, Nr. 60, 40 tūkst. Lt (programos vadovas).
 3. Purškimui per lapus įvairių makro ir mikroelementų trąšų efektyvumas lauko augalams. Vykdytojas LŽŪU 2002–2004 m., finansavo UAB „Kemira Grow How“,  60 tūkst. Lt ir LVMSF, 60 tūkst. Lt (programos vadovas).
 4. Kalcio amonio salietros įtaka žemės ūkio augalams ir jos naudojimo galimybių tyrimai Lietuvoje. Vykdytojas LŽŪU 2002–2004 m.; finansavo AB „Achema“ Nr. 5-03/003/180F 60 tūkst. Lt ir LVMSF 60 tūkst. Lt (programos vadovas).

 

Apdovanojimai

 • 2012 m. rugsėjo 8 d. Gediminas Staugaitis apdovanojamas ordinu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“ – Ordino steigėjų grupė: Aleksandro Stulginskio universitetas, ARVI įmonių grupė, Baltijos agroverslo institutas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, protokolas Nr. 1.
 • 2012 m. kovo 19 d. padėka „Už ilgametį ir produktyvų mokslinį tiriamąjį darbą agrochemijos, dirvotyros bei ekologijos srityse, už mokslo plėtrą, aktyvų dalyvavimą moksliniuose projektuose, bei aktyvų visuomeninę veiklą“ – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius Zenonas Dabkevičius, įsakymas Nr. 2-20 P.
 • 2006 m. sausio 12 d. Gediminas Staugaitis 2005 m. Kauno rajono savivaldybės kartu su vietos bendruomenėmis išrinktas garbės piliečiu (metų žmogumi) – už investicinių projektų ir komunalinio ūkio pertvarką, kaip Kauno rajono strateginio planavimo, ekonominės plėtros, verslo plėtojimo, rajono įvaizdžio kūrimo iniciatorius (Savivaldybių žinios, Nr. 1 (342).
 • 2005 m. spalio 25 d. padėka „Už sumanų vadovavimą, aktyvią mokslo ir taikomąją veiklą“ – Lietuvos žemdirbystės instituto direktorius Zenonas Dabkevičius, įsakymas Nr. 2-267 K.
 • 2005 m. padėka „Už minčių ir idėjų gausą, jų praktinį realizavimą, kuriant naują kompiuterinę tręšimo programą“ – UAB „Arvi ir ko“ generalinis direktorius Gintaras Dulinskas.

 

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Knowledge“

 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 • Staugaitis G., Gvildienė K., Mažeika R. 2015. Įvairios kilmės kompostų poveikis lapinėms salotoms ir dirvožemio savybėms. Žemės ūkio mokslai, 22 (3): 145–154.
 • Žėkaitė V., Staugaitis G., Arbačiauskas J., Pekarskas J., Adomaitis T., Šumskis D., Vaišvila Z. 2015. Ekologinio tręšimo įtaka NPK balansui ir maisto medžiagų dinamikai dirvožemyje. Žemės ūkio mokslai, 22 (1): 44–55. DOI: 10.6001/zemesukiomokslai.v22i1.3065
 • Žičkienė, Staugaitis G., Mažvila J., Masevičienė A., Narutytė I. 2015. Mineralinio azoto kaita kalvoto reljefo skirtingos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose. Žemės ūkio mokslai, 22 (4): 198–208. DOI: 10.6001/zemesukiomokslai.v22i4.3214
 • Staugaitis G., Gvildienė K., Mažeika R. 2014. Įvairios kilmės kompostų fitotoksiškumas vasariniams miežiams. Žemės ūkio mokslai, 21 (4): 201–210.
 • Staugaitis G., Rutkauskienė R. 2012. Magnio trąšų įtaka vasariniams miežiams skirtinguose dirvožemiuose. Žemės ūkio mokslai, 19 (4): 257–267.
 • Mažvila J., Staugaitis G., Kutra G. J., Jankauskas B. 2010. Empirinių modelių panaudojimas dirvožemių erozingumo įvertinimui Lietuvoje. Žemės ūkio mokslai, 17 (3-4): 69–78.

Lietuvos leidyklų išleistos monografijos

 • Inovatyvūs dirvotyros ir agrochemijos mokslo sprendimai: monografija. Sudaryt. G. Staugaitis, Z. Vaišvila. Kaunas, 2015, 320 p.
 • Mažvila J., Staugaitis G., Vaišvila Z., Aleknavičius P., Juozokas A., Mockevičius R., Lukšienė L. 2011. Lietuvos žemės našumas. Akademija, Kėdainių r., 280 p.

 

Publikacijjų skaičius 1979-2013 m. laikotarpiu