Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Valstybinės institucijos

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas http://www.president.lt
Lietuvos Respublikos Seimas http://www.lrs.lt
Lietuvos Respublikos Vyriausybė http://www.lrv.lt
LR Aplinkos ministerija http://www.am.lt
LR Energetikos ministerija http://www.enmin.lt
LR Finansų ministerija http://www.finmin.lt
LR Krašto apsaugos ministerija http://www.kam.lt
LR Kultūros ministerija http://www.lrkm.lt
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija http://www.socmin.lt
LR Susisiekimo ministerija http://www.sumin.lt
LR Sveikatos ministerija http://www.sam.lt
LR Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt
LR Teisingumo ministerija http://www.tm.lt
LR Užsienio reikalų ministerija http://www.urm.lt
LR Ūkio ministerija http://www.ukmin.lt
LR Vidaus reikalų ministerija http://www.vrm.lt
LR Žemės ūkio ministerija http://www.zum.lt
LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba http://www.etika.gov.lt/

 

 

Valstybiniai mokslinių tyrimų institutai

 

Fizinių ir technologijos mokslų centras http://www.ftmc.lt
Gamtos tyrimų centras http://www.gamtostyrimai.lt
Inovatyvios medicinos centras http://www.imi.lt
Lietuvos socialinių tyrimų centras http://www.lstc.lt
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas http://www.laei.lt
Lietuvos energetikos institutas http://www.lei.lt
Lietuvių kalbos institutas http://www.lki.lt
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas http://www.llti.lt
Lietuvos istorijos institutas http://www.istorija.lt
Lietuvos kultūros tyrimų institutas http://www.lkti.lt
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas http://www.vuoi.lt

 

 

Valstybiniai universitetai

 

Aleksandro Stulginskio universitetas http://www.asu.lt
Kauno technologijos universitetas http://www.ktu.lt
Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt
Lietuvos edukologijos universitetas http://www.vpu.lt
Lietuvos kūno kultūros akademija http://www.lkka.lt
Lietuvos muzikos ir teatro akademija http://www.lmta.lt
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas http://www.lsmuni.lt
Mykolo Riomerio universitetas http://www.mruni.eu/lt/
Šiaulių universitetas http://www.su.lt
Vilniaus dailės akademija http://www.vda.lt
Vilniaus universitetas http://www.vu.lt
Vytauto Didžiojo universitetas http://www.vdu.lt

 

 

Ekspertinės institucijos

 

Lietuvos mokslų akademija http://www.lma.lt
Lietuvos mokslo taryba http://www.lmt.lt
Studijų kokybės vertinimo centras http://www.skvc.lt

 

 

Agentūros

 

Centrinė projektų valdymo agentūra http://www.cpva.lt
Europos socialinio fondo agentūra http://www.esfa.lt
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) http://www.mita.lt
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM http://www.nma.lt
Švietimo mainų paramos fondas http://www.smpf.lt

 

 

 Slėniai, mokslo ir verslo integracija

 

Slėnis ,,Nemunas” http://www.slenis-nemunas.lt/
Jūrinis slėnis http://balticvalley.lt/
Santakos slėnis http://www.santakosslenis.lt/
Santaros slėnis http://www.santariskes.eu/index.php?-340964278
Saulėtekio slėnis http://www.sunrisevalley.lt/
Mokslo studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) http://www.mosta.lt/
Nacionalinių technologijų platformų centras http://www.ntplatformos.lt/index.php?799610599
Žinių ekonomikos forumas http://www.zef.lt/zef/index.php

 

 

 Kitos įstaigos

 

Augalų genų bankas http://www.agb.lt
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba http://www.lzukt.lt
Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie ŽŪM http://www.vsgt.lt
LR Žemės ūkio rūmai http://www.zur.lt

 

 

Asociacijos, sąjungos

 

Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija http://www.ammia.lt
Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija http://www.allgrain.lt/
Lietuvos kosmoso asociacija http://www.space-lt.eu/
Lietuvos mokslo periodikos asociacija http://www.moksloperiodika.lt/lt/apie-asociacija.html
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija http://www.lmba.lt
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija http://www.lzuba.lt
Lietuvos mokslininkų sąjunga http://www.lms.lt
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga http://www.ljms.lt
Lietuvos mokslininkų mobilumo centras http://www.euraxess.lt/index_lt.php
Lietuvos agronomų sąjunga http://www.las.lt
Lietuvos ūkininkų sąjunga http://www.lus.lt

 

 

Informaciniai ištekliai

 

Lietuvos moksliniai žurnalai http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai
Lietuvos virtuali biblioteka http://aleph.library.lt
Informacija žemės ūkiui ir verslui www.agroakademija.lt