Renginiai

Kategorijos

Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

 

Dirva ir paselis

 

Lietuvos žemių našumas

 

 Valstybės žemės fondo dirvožemininkai ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agrocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojai sudarė dirvožemių savybių skaitmenines bazes, būtinas žemės našumui vertinti. Ši išsami ir unikali medžiaga gali būti naudojama rengiant žemėtvarkos (sėjomainos) projektus, ūkių gamybos vystymo (verslo) planus, numatant melioracijos sistemų statybos ir rekonstrukcijų poreikius, planuojant žemės ūkiui ekonomiškai netikslingų naudoti žemės ūkiui naudmenų apželdininimui mišku ir kt. Plačiau…

 

 

contentimage03-2

 

Naudą semiant rieškutėmis, dirvožemis sunegaluoja

 

Dirvožemis drauge su vandeniu ir oru yra gyvybės pamatas. Tačiau iki šiol dirvožemio apsaugai buvo skiriamas per menkas dėmesys. Antai Lietuva vis dar neturi dirvožemio apsaugos įstatymo. Siekdamos atkreipti dėmesį į esminį dirvožemio vaidmenį Žemės ekosistemoms, Jungtinės Tautos 2015-uosius paskelbė Tarptautiniais dirvožemio metais, jiems parinko iškalbingą šūkį: sveikas dirvožemis saugiam gyvenimui! Plačiau…