Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Agrocheminio tyrimo medžiagos paruošimo įkainiai

 

Eil. Nr.

Darbų pavadinimas

Nustatomų rodiklių skaičius

Įkainis, Eur už objektą

be PVM

su PVM

Laukų tręšimo plano ir agrocheminio tyrimo medžiagos paruošimas

1

Laukų tręšimo organinėmis trąšomis plano sudarymas, žemės ūkio paskirties dirvožemių biogeninių ir kitų elementų kiekių įvertinimas, duomenų apibendrinimas, tyrimo medžiagos paruošimas.

iki 5

95,60

115,68

6–7

127,45

154,21

8–10

175,25

212,05

>10

254,90

308,43

Aplinkos užterštumo tyrimų medžiagos paruošimas

2

Laukų tręšimo nuotekų dumblu plano sudarymas, intensyviai urbanizuotų vietovių grunto, nuotekų dumblo užterštumo cheminėmis medžiagomis įvertinimas, duomenų apibendrinimas, tyrimo medžiagos paruošimas.

6–7

175,25

212,05

8–10

254,90

308,43

>10

414,15

501,12

Aplinkos monitoringo ataskaitos paruošimas

3

Poveikio aplinkos kokybei monitoringo (paviršinio, drenažo, giluminio vandens ir nuotekų) rodiklių įvertinimas ir ataskaita

iki 10

127,45

154,21

>10

191,15

231,29

Laukų tręšimo plano ir agrocheminio tyrimo medžiagos paruošimas

4

Tręšimo plano sudarymas dideliems plotams, naudojant dirvožemio agrocheminio tyrimo medžiagą ir einamųjų metų pasėlius ir priešsėlius

ha

Už 1 ha

>10–100

0,65

0,79

>100,1-300

0,50

0,61

>300,1–500

0,45

0,54

>500

0,35

0,42

5

Tręšimo plano sudarymas mažiems plotams, naudojant dirvožemio agrocheminio tyrimo medžiagą ir einamųjų metų pasėlius ir priešsėlius 

ha

Už 1 ėminį,1 rūšies augalą

Iki 10

6,40

7,74

 

 

Ėminių skaičius

Už 1 rūšies augalą

6

Tręšimo plano sudarymas vienos rūšies augalui pagal dirvožemio medžiagą ir agrocheminius rodiklius, analizavimui pavienius dirvožemio ėminius pristačius pačiam užsakovui

Iki 5

9,55

11,56

7

Tręšimo plano sudarymas vienos rūšies augalui tik pagal nustatytus dirvožemio agrocheminius rodiklius, analizavimui pavienius dirvožemio ėminius pristačius pačiam užsakovui

Iki 5

4,80

5,81

     

ha, vienoje kadastro vietovėje

Už 1 ha

8

Tręšimo plano sudarymas pagal patikslintus dirvožemio pH , judriųjų P2O5, K2O ir kitus duomenis

 

 

Iki 50

2,25

2,72

50,1–100 1,90 2,30
>100 1,60 1,94

 

 

 

Informacija teikiama:

  • dėl ėminių paėmimo ir dirvožemio agrocheminio tyrimo - Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 37) 311 531; (8 686) 44579; el. paštas: zemantauskas@agrolab.lt
  • dėl augalų tręšimo mineralinėmis trąšomis – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 37) 311 531; (8 686) 44579; el. paštas: zemantauskas@agrolab.lt
  • dėl augalų tręšimo organinėmis trąšomis (mėšlas, dumblas, kompostai) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 686) 44569; (8 616) 03855; el. paštas: studijos08@gmail.com arba sumskis@agrolab.lt
  • dėl tiksliojo tręšimo (precizinio) - Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 616) 03855; sumskis@agrolab.lt
  • dėl cheminių analizių – Analitinio skyriaus priėmime – tel. (8 37) 311 520; (8 620) 38835; el. paštas: analize@agrolab.lt