Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai 2016

 Sutarties Nr. 8P-16-048 (2016-03-04)

 

LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija, vykdydama Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje numatytas Lietuvos ekonominės, socialinės ir aplinkos apsaugos bei kitų sričių politikos gaires iki 2020 m., LR Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) užsakymu, kasmet vykdo agrocheminio tyrimo darbus įvairiuose šalies dirvožemiuose, su tikslu nustatyti dirvožemio monitoringo – agrocheminių savybių kaitos tyrimus, kuriais remiantis ir panaudojus ankstesnių tyrimų duomenis, būtų galima sudaryti prognozavimo būdu, skaitmeninius agrocheminių savybių žemėlapius, būtinus žemės našumo vertinimui, diferencijuotam tręšimui ir kalkinimui, atsižvelgiant ne tik į augalų poreikius, bet ir į dirvožemio savybes.

 

Remiantis 2016 m. kovo mėn. 4 d. ŽŪM sutartimi Nr. 8P–16–048 (redakcija 2016 m. spalio mėn. 13 d. Nr. 8P–16–186) Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija 2016 m. atliko šiuos darbus:

 

1. Vykdė dirvožemio agrocheminių savybių (pH, judriųjų fosforo (P2O5) ir kalio (K2O)) stebėseną. 2015 m. surinktuose dirvožemio ėminiuose iš 40 000 ha ploto: Lazdijų r. – 5600 ha, Utenos r. – 6100 ha, Raseinių r. – 9000 ha, Pakruojo r. – 9600 ha, Kauno r. – 9700 ha atliko dirvožemio rūgštumo, judriųjų fosforo ir kalio analizes.

 

2. Apibendrino ir įvedė 2015 m. rinktų ėminių iš 40 000 ha ploto (Lazdijų r. – 5600 ha, Utenos r. – 6100 ha, Raseinių r. – 9000 ha, Pakruojo r. – 9600 ha, Kauno r. – 9700 ha) dirvožemio agrocheminių tyrimų rezultatus į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę, sudarė dirvožemio rūgštumo, laukų su panašiomis dirvožemio savybėmis (judriųjų P2O5 ir K2O) žemėlapius, išanalizavo jų kaitos tendencijas.

 

3. Agrocheminių dirvožemio savybių tyrimams lauke, 2016 m. surinko dirvožemio ėminius iš 40 000 ha ploto: Alytaus r. sav. – 8500 ha, Druskininkų r. sav. – 2000 ha, Rietavo r. sav. – 5800 ha, Plungės r. sav. – 8000 ha, Kaišiadorių r. sav. – 8000 ha, Jonavos r. sav. – 7700 ha.

 

4. Vykdė dirvožemyje mineralinio azoto (Nmin)ir mineralinės sieros (Smin) pokyčių stebėseną: iš įvairiose šalies vietose išdėstytų aikštelių, rudenį surinko ir ištyrė 800 mineralinio azoto ir 400 mineralinės sieros ėminių, įvedė tyrimų rezultatus į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę, juos apibendrino, nustatė kaitos tendencijas.

 

5. Parengė galutinę mokslinę ataskaitą „Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai 2016„.

 

 

LAMMC Agrocheminių tyrimų skyriaus dirvožemininkai ir mokslo darbuotojai (skyriaus vedėjas dr. J. Arbačiauskas) vykdė dirvožemio agrocheminio tyrimo (ėminių paėmimas pH, P2O5 ir K2O nustatyti) bei mineralinio azoto (Nmin)ir mineralinės sieros (Smin) pokyčių stebėsenos darbus, rudenį įvairiose šalies vietose išdėstytose aikštelėse. Taip pat atliko gautų tyrimų rezultatų vertinimą, juos apibendrino ir suvedė į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę. Dirvožemio laboratorines analizes atliko Analitinio skyriaus darbuotojai (vedėjas dr. R. Mažeika).

 

Dirvožemio tyrimo duomenis įvertino, juos apibendrino, nustatė kaitos tendencijas ir galutinę ataskaitą parengė Agrocheminių tyrimų skyriaus vedėjas dr. Jonas Arbačiauskas, jaunesniosios mokslo darbuotojos dr. A. Masevičienė ir dr. L. Žičkienė bei vyresnioji inžinierė-programuotoja S. Grickevičienė. Dirvožemio agrocheminio tyrimo lauko ir kameralinius darbus atliko: grupės vadovas K. Žemantauskas, vyriausiosios skyriaus dirvožemininkės I. Veršinina ir E. Vėbraitė, vyresniosios dirvožemininkės: V. Tvaskūnaitė, V. Nivinskienė, D. Dirgelienė, J. Masiulienė, R. Šipkuvienė.