Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Dr. Jonas Arbačauskas

 Jonas

  Agrocheminių tyrimų skyriaus vedėjas

  Mokslo darbuotojas

 

  Tel. (8 37) 31 16 84
  El. paštas: jonas.arbacauskas@lammc.lt

 

  Išsilavinimas

 • 1977–1982 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos, agronomijos fakultetas
 • 1977 m. baigta Kėdainių r., Krakių M. Katkaus vidurinė mokykla 
 
 
 
 
Mokslinis laipsnis
2001 m. apginta daktaro disertacija „Žemės ūkio augalų derliaus ir trąšų veiksmingumo priklausomumas nuo agrocheminių savybių moreniniuose ir limnoglacialiniuose dirvožemiuose” (Biomedicinos mokslai, agronomija (06B).
 
 
Mokslinių tyrimų kryptis

Mineralinių ir organinių trąšų įtakos judriųjų cheminių elementų pokyčiams ir išsiplovimui įvairaus agrofono ir genezės dirvožemiuose bei augalų produktyvumui tyrimai.

 

Profesinė patirtis

 • Nuo 2002 m. iki dabar LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojas.
 • 1992–2002 m. Lietuvos agrocheminių tyrimų centro asistentas ir jaunesnysis mokslo darbuotojas.
 • 1989–1992 m.  Agrochemikas.
 • 1985–1989 m. Lietuvos žemės ūkio chemizavimo, projektavimo ir tyrinėjimo stotyje, dirvožemininkas.
 • 1982–1985 Raseinių   gamybinio agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimo agronomas technologas.
 

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Knowledge“

 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 • Žėkaitė V., Staugaitis G., Arbačiauskas J., Pekarskas J., Adomaitis T., Šumskis D., Vaišvila Z. 2015. Ekologinio tręšimo įtaka NPK balansui ir maisto medžiagų dinamikai dirvožemyje. Žemės ūkio mokslai, 22 (1): 44–55. DOI: 10.6001/zemesukiomokslai.v22i1.3065
 • Mažvila J., Arbačiauskas J., Antanaitis A., Lubytė J., Adomaitis T., Vaišvila Z. 2009. Ilgalaikio tręšimo poveikis dirvožemio agrocheminėms savybėms. Žemdirbystė=Agriculture, 96 (2): 23–34
 • Pekarskas J., Mažvila J., Arbačiauskas J. 2008. Ekologinio ir intensyvaus ūkininkavimo įtaka NPK balansui dirvožemyje. Vagos, 33: 75–81
 • Mažvila J., Staugaitis G., Vaišvila Z., Arbačiauskas J., Dalangauskienė A., Adomaitis T. 2008. Mineral nitrogen in Lithuanian soils. Žemės ūkio mokslai, 15 (3): 59–66
 • Mažvila J., Staugaitis G., Adomaitis T., Arbačiauskas J., Vaišvila Z., Šumskis D.  2008. Agrochemical properties of Lithuanian soils and their changes after regaining independence. Žemės ūkio mokslai, 15 (3): 13–21
 • Lubytė J., Antanaitis A., Vaišvila Z., Mažvila J., Adomaitis T., Arbačiauskas J. 2008. Sunkiųjų metalų ir mikroelementų koncentracija skirtingai tręštuose augaluose. Žemdirbystė=Agriculture, 95 (2): 61–71
 • Mažvila J., Vaišvila Z., Arbačiauskas J., Adomaitis T., Antanaitis A., Lubytė J. 2007. Augalų derliaus ir jo kokybės priklausomumas nuo ilgalaikio tręšimo azotu, fosforu ir kaliu smėlingame priemolyje. Žemdirbystė=Agriculture, 3: 3–18
 • Staugaitis G., Vaišvila Z., Mažvila J., Arbačiauskas J., Adomaitis T., Fullen M. A. 2007. Role of soil mineral nitrogen for agricultural crops: Nitrogen nutrition diagnostics in Lithuania. Archives of Agronomy and Soil Science, 53 (3): 263–271

 

Monografija

 • Jonas Arbačiauskas vienas iš bendraautorių. 2010. Agroekosistemų komponentų valdymas. Ilgalaikių agrocheminių tyrimų rezultatai, 2010: 557 p.